Роль Києва у формуванні регіональних відмінностей в архітектурі дерев'яних храмів України

Ескіз

Дата

2011

Автори

Завада, В. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На підставі аналізу випадків використання визначних пам’яток київського зодчества в якості протипіів при будівництві дерев’яних храмів у різних регіонах Украіни встановлюється важлива роль Києва у формуванні територіальних відмінностей у традиційному вітчизняному храмобудуванні.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, регіональний, тип, дерев'яний, храм, символічний

Бібліографічний опис

Завада В. Т. Роль Києва у формуванні регіональних відмінностей в архітектурі дерев'яних храмів України / В. Т. Завада // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ :КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 163-174. - Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced