Применение нечетких и лингвистичяеских переменных при оценке качества архитектурных проектов

Ескіз

Дата

2015

Автори

Деревянко, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто можливості створення логіко-лінгвістичних моделей на основі нечітких та лінгвістичних змінних для оцінки якості архітектурних проектів.

Опис

Ключові слова

проект архітектурний, методи оцінки, нечітка логіка, моделювання системне, підхід комплексний

Бібліографічний опис

Деревянко В. В. Применение нечетких и лингвистичяеских переменных при оценке качества архитектурных проектов / В. В. Деревянко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 218 - 225. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset