Применение нечетких и лингвистичяеских переменных при оценке качества архитектурных проектов

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто можливості створення логіко-лінгвістичних моделей на основі нечітких та лінгвістичних змінних для оцінки якості архітектурних проектів.
Опис
Ключові слова
проект архітектурний, методи оцінки, нечітка логіка, моделювання системне, підхід комплексний
Бібліографічний опис
Деревянко В. В. Применение нечетких и лингвистичяеских переменных при оценке качества архитектурных проектов / В. В. Деревянко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 218 - 225. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання