Дослідження дії змінних властивостей вапна на формування структури ніздрюватого бетону автоклавного тверднення

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
У статті наведені дані щодо отримання автоклавного ніздрюватого бетону на вапні мінливої активності. Запропонована автором формула по розрахунку складу бетону при використанні підтверджується даними фізико-механічних і фізико-хімічних методів досліджень. Отриманий ніздрюватий бетон при постійних параметрах – активність в’яжучого 40% і В/Т=0,62 при активності вапна 92, 82 і 72 % характеризується середньою густиною 402-403 кг/м3, міцністю при стиску/згині 2,24-2,67/0,31-0,333 МПа, вологістю після автоклавної обробки 38,61-39,8%. Штучний камінь характеризується однаковим фазовим складом, який відрізняється поміж собою кількісно.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних матеріалів, автоклавний ніздрюватий бетон, вапно мінливої активності, властивості вапна, автоклавне твердіння
Бібліографічний опис
Лаповська С. Д. Дослідження дії змінних властивостей вапна на формування структури ніздрюватого бетону автоклавного тверднення / С. Д. Лаповська // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2012. – Вип. 45. – С. 10 – 17. – Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання