Аналіз симетричних закономірностей

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у даній статті розглянуто ідею симетрії у контексті категорій архітектурної композиції, щоб показати, що всі вони розкривають ту чи іншу грань архітектурної симетрії. Проаналізовані теоретичні праці науковців по темі
Опис
Ключові слова
симетрія, теорія архітектури, асиметрія, дисиметрія, ритм, пропорція., кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Панченко О. О. Аналіз симетричних закономірностей / О. О. Панченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 222-226. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання