Чисельна реалізація модифікованого методу прямих

Ескіз

Дата

2020

Автори

Чибіряков, В. К.
Станкевич, А. М.
Кошевий, О. П.
Левківський, Д. В.
Краснеєва, А. О.
Пошивач, Д. В.
Чубарев, А. Г.
Шорін, О. А.
Янсонс, М. О.
Сович, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Важливим етапом сучасних комбінованих методів є застосування чисельних методів до розв’язання редукованих задач. Саме це було недоліком класичного методу прямих. Чисельний метод використовувався для зниження вимірності (редукції) вихідних рівнянь, у результаті чого редуковані рівняння мали складний вигляд. Це заважало застосуванню сучасних чисельних методів для їх розв’язання. Зниження вимірності вихідних граничних та початковограничних задач для рівнянь теорії пружності та термопружності за допомогою проекційного методу [1] зберігає форму класичних граничних та початково-граничних задач математичної фізики і потребує незначну адаптацію до сучасних чисельних методів [2-6]. Саме цим питанням присвячена дана робота. Застосування модифікованого методу прямих може бути поширено на статичні задачі теорії пружності та стаціонарні задачі теплопровідності [7], на задачі усталених коливань пружних конструкцій, на задачі знаходження динамічних характеристик (частот і форм власних коливань), задач нестаціонарної теплопровідності [7] та нестаціонарних коливань пружних об’єктів. Розглянемо питання адаптації сучасних чисельних методів на розв’язання відповідних редукованих задач. При цьому важливо в якій формі необхідно подавати редуковані рівняння в залежності від їх структури та особливості відповідного чисельного методу.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики, кафедра опору матеріалів, напружено-деформований стан, динаміка, термопружність, проекційний метод, модифікований метод прямих, stress-strain state, dynamiс, thermoelasticitу, projection method, modified method of lines, напряженно-деформированное состояние, термоупругость, проекционный метод, модифицированный метод прямых

Бібліографічний опис

Чисельна реалізація модифікованого методу прямих / В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, О. П. Кошевий [ та ін. ] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 74. - С. 341-359. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced