Аналіз динаміки розробки нових засобів демпфірування негативних коливань, що виникають при роботі одноківшевого екскаватора з гідромолотом

Ескіз

Дата

2018

Автори

Рашківський, В. П.
Бордюг, Р.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На сьогоднішній день зберігається тенденція використання землерийної техніки зі змінними робочими органами. З точки зору технології виконання робіт це має економічно доцільне обґрунтування [1]. Проте, якщо розглядати довговічність окремих вузлів машини, така експлуатація базової машини призводить до різкого зменшення її довговічності та погіршення експлуатаційних показників, особливо у випадку використання робочих органів актив¬ної дії. Гідромолот є активним видом облад¬нання, що динамічно впливає на базову маши¬ну. Під час роботи гідромолота на базову машину діє знакозмінна сила, спрямована уздовж поздовжньої осі молота, обумовлена зворотнопоступальним рухом бойка гідромолота. Динамічний вплив гідромолота на базову машину виявляється у створенні більш високого вібраційного навантаження, ніж при використанні змінного обладнання інших видів. Підвищений рівень вібраційних навантажень є причиною різкого погіршення експлуатаційних показників машини, що може нівелювати економічну доці¬льність використання змінного робочого обладнання. Практично проблема гасіння негативних коливань вирішується шляхом використання віброізоляції окремих вузлів машини: внутрішніх вузлів змінного навісного обладнання, елементів підвіски навісного обладнання на базову машину, стрілового обладнання тощо. Засобами ізоляції можуть бути демпфери, системи демпферів або поліуретанових подушок в конс¬трукції гідромолота або систем його навіски на базову машину. Тому доцільним є пошук та аналіз технічних рішень віброізоляції навісного ударного обладнання одноківшевого екскава¬тора з метою визначення актуальності даної проблеми та подальшого аналізу технічних рішень. Аналіз доцільно проводити по міжнародній класифікації винаходів шляхом патентного пошуку, що найбільш повно відображає реальний стан розвитку визначеної галузі.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, екскаватор, гідромолот, ди¬намічні навантаження, негативні коливання, вібрації, демпфірування, підвіска гідромолота, excavator, hydraulic hammer, dy¬namic loads, negative oscillations, vibrations, damping, hydraulic hammer suspension

Бібліографічний опис

Рашківський В. П. Аналіз динаміки розробки нових засобів демпфірування негативних коливань, що виникають при роботі одноківшевого екскаватора з гідро молотом / В. П. Рашківський, Р. Бордюг // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 92. – С. 63-69. – Бібліогр.: 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset