Визначення характеру впливу привантажувача на динаміку системи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Косминський, Ігор Владленович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто характер впливу привантажувача на динаміку системи «робочий орган – середовище – привантажувач». Наведено та проаналізовано результати досліджень, які проілюстровано осцилограмами та графіками залежностей амплітуд коливань віброплощадки та привантажувачаза відсутності та наявностіпривантажувача та зміні частоти, амплітуди коливань віброплощадки від тиску привантажувача, амплітуди коливань гравітаційного привантажувача від величини його тиску, амплітуди коливань віброплощадки від висоти суміші та інш. Зроблено висновки та окреслено напрямки для подальших досліджень.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, динаміка, привантажувач, бетонна суміш, динамика, пригруз, бетонная смесь, dynamics, device for providing additional pressure, concrete mixture
Бібліографічний опис
Косминський І. В. Визначення характеру впливу привантажувача на динаміку системи / І. В. Косминський // Техніка будівництва : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 29. – С. 18 - 21. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання