Підвищення ефективності використання привантажувача в технології ущільнення жорстких бетонних сумішей

Ескіз

Дата

2013

Автори

Косминський, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досягнення високих показників якості залізобетонних виробів у значній мірі забезпечується ефективним ущільненням жорстких бетонних сумішей при технологічно-доцільних витратах в’яжучого. Тому питання вдосконалення ущільнюючого обладнання, методики підбору раціональних режимів ущільнення виробів різної геометрії з жорстких бетонних сумішей є актуальним, і потребує подальшого вивчення. Одним зі шляхів розв’язання цієї проблеми є використання привантажувачів, які дають змогу інтенсифікувати процес ущільнення за рахунок допоміжного тиску на суміш. У зв’язку із цим створення нових і вдосконалення існуючих ущільнюючих машин та дослідження їх динаміки з урахуванням впливу оброблюваного середовища залишається актуальним.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, привантажувач, технологія ущільнення, бетонні суміші, stabilization, a device which creates additional pressure on the molded article, the concrete mix

Бібліографічний опис

Косминський І. В. Підвищення ефективності використання привантажувача в технології ущільнення жорстких бетонних сумішей / І. В. Косминський // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2013. - № 31. - С. 10 - 12. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset