Особенности развития осадки фундамента офисно–жилого комплекса в г. Одессе

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Козлова, Т. В.
Черкез, Е. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
На основі аналізу структурно-геологічних умов та результатів геодезичного моніторингу на території Ново-Аркадійського житлового масиву в м. Одеса показано, що однією з основних причин нерівномірної осадки офісно-житлового комплексу є блокова будова території, для котрої характерен безперервний та диференційований характер переміщення геоблоків, що зумовлений ротаційним режимом Землі. На основе анализа структурно-геологических условий и результатов геодезического мониторинга на территории Ново-Аркадийского жилого массива в г. Одессе показано, что одной из основных причин неравномерной осадки офисно–жилого комплекса является блоковое строение территории, для которой характерен непрерывный и дифференцированный характер перемещения геоблоков, обусловленный ротационным режимом Земли.
Опис
Ключові слова
неравномерная осадка, скорость осевого вращения Земли, микроблоковая дискретность геосреды
Бібліографічний опис
Козлова Т. В. Особенности развития осадки фундамента офисно–жилого комплекса в г. Одессе / Т. В. Козлова, Е. А. Черкез // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 182 - 189. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання