Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж

Ескіз

Дата

2017

Автори

Ратушняк, Г. С.
Свідеревич, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для багатофакторного аналізу впливу різних факторів на експлуатаційну надійність теплових мереж потрібно застосовувати теорію нечіткої логіки та теорію ймовірностей. Методика логіко-ймовірнісної оцінки ризиків аварій дозволяє виконувати вибір рішення щодо підвищення ефективності систем теплопостачання та впровадження новітніх енергоефективних технологій при їхній реконструкції. За результатами аналізу експертних оцінок виникнення небезпечних ситуацій на трубопровідній частині системи теплопостачання розроблено узагальнену схему розвитку можливої аварії з урахуванням факторів, що впливають на надійність системи в цілому. Отримано значення нечіткої ймовірності виникнення аварійної ситуації на трубопроводах теплових мереж Р~=(0,178;0,657;0,304;0,400). Оцінка дерева відмов дозволяє визначити появу події, яка може призвести до небажаного порушення роботи системи теплопостачання. Експериментальні дані спостереження за змінами вихідного показника (характеристик теплової мережі) при варіації факторів впливу за розробленою методикою дає можливість уточнювати обґрунтування прийняття рішень при управлінні надійністю системи централізованого теплопостачання з урахуванням кількісних і якісних параметрів об’єкта.

Опис

Ключові слова

надійність теплових мереж, нечітка логіка, теорія ймовірностей, дерево відмов, схема розвитку аварії, надёжность тепловых сетей, нечёткая логика, теория вероятностей, дерево отказов, схема развития аварии, reliability of heating networks, fuzzy logic, probability theory, tree of failures, scheme of development of an accident

Бібліографічний опис

Ратушняк Г. С. Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж / Г. С. Ратушняк, М. В. Свідеревич // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 23. - С. 44 - 51. - Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset