Біокліматична архітектура у сучасному еко середовищі

Ескіз

Дата

2014

Автори

Кривенко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядається біокліматична архітектура як розділ екоархітектури, що займає важливе місце в сучасній екології. Остання інтегрує більш ніж 70 наукових дисциплін та дає можливість забезпечувати вирішення завдань пов’язаних із вдосконаленням співіснування суспільства і природи. Запропоновано у біокліматичній архітектурі, як і в екології, при визначенні рівня екологічності середовища екосистем використовувати аналіз енергетичних ресурсів, природних і антропогенних факторів.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурних конструкцій, архітектура біокліматична, екологія прикладна, екологія соціальна, екосистема природна, екосистема антропогенна

Бібліографічний опис

Кривенко О. В. Біокліматична архітектура у сучасному еко середовищі / О. В. Кривенко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 149-154. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset