Законодавчо-правова основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Кушніренко, М. М.
Яценко, В. О.
Козлова, Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проаналізовано законодавчі і нормативно-правові документи, що порушують питання інноваційної національної системи у якісно новому ключі трьох пріоритетних напрямків: (науки ↔ освіти →наукоємноговиробництва) тобто процесу безперервної інтеграції.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, кафедра ландшафтної архітектури, наука, освіта, наукоємне виробництво, інтеграція
Бібліографічний опис
Кушніренко М. М. Законодавчо-правова основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва / М. М. Кушніренко, В. О. Яценко, Ю. В. Козлова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 227-237. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання