Концептуальне рішення розміщення зовнішньої реклами в місті Києві

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
в роботі запропоновано концепцію розміщення зовнішньої реклами в м. Києві з врахуванням історико-містобудівного зонування, розроблену на основі системного підходу до дизайну міського середовища. Приведені складові концепції
Опис
Ключові слова
концепція, середовище міське, реклама зовнішня
Бібліографічний опис
Сафронов В. К. Концептуальне рішення розміщення зовнішньої реклами в місті Києві / В. К. Сафронов, О. О. Сафронова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 227-233. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання