Англійська теорія "пейзажної релігії" та її вплив на нові тенденції в садово-парковому мистецтві Європи кінця XVIII — початку XIX ст

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто вплив англійської теорії пейзажу на формування нових тенденцій в садово -парковому мистецтві Європи кінця XVIII — початку XIX ст
Опис
Ключові слова
садово-паркове мистецтво Європи, пейзажний стиль епохи Просвітництва, англійська теорія пейзажного стилю, кафедра рисунку і живопису
Бібліографічний опис
Косаревська Р. О. Англійська теорія "пейзажної релігії" та її вплив на нові тенденції в садово-парковому мистецтві Європи кінця XVIII — початку XIX ст. / Р. О. Косаревська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 20. - С. 93-102. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання