Несправедливость пространства

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Поняття «несправедливість простору» висловлює прагнення суспільства до пом’якшення диспропорцій у рівнях соціально-економічного і комплексного містобудівного розвитку територій.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, кафедра міського будівництва, містобудівна діяльність, безперервний процес проектування, планомірний розвиток територій
Бібліографічний опис
Дьомин М. М. Несправедливость пространства / М. М. Дьомин, А. И. Сингаевская, П. П. Чередниченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 226 - 232. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання