Розвиток іншомовних комунікативних компетенцій засобами професійної лексики в технічних ВНЗ

Ескіз

Дата

2014

Автори

Махиня, А. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається можливість розвитку іншомовних комунікативних компетенцій у студентів технічних ВНЗ засобами професійної лексики з опорою на текст за фахом. Пропонується використовувати на початковому етапі навчання загальнотехнічні та загальнонаукові тексти з переходом на тексти вузької спеціальності на поглибленному етапі навчання. Аналізується доцільність такого методу для реалізації комунікативних цілей навчання професійної мови для роботи спеціалістів в іншомовному середовищі.

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельного виробництва, іншомовні комунікативні компетенції, професійна лексика, іншомовне середовище, иноязычные коммуникативные компетенции, профессиональная лексика, иноязычная среда

Бібліографічний опис

Махиня А. А. Розвиток іншомовних комунікативних компетенцій засобами професійної лексики в технічних ВНЗ / А. А. Махиня // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 232 - 235. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset