Проблема композиційного аналізу міського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
стаття піднімає проблему неефективності існуючих методів аналізу й професійної оцінки міського середовища на сучасному етапі розвитку архітектурної науки. У ході розвитку професійної культури уявлення про композиційний аналіз міста змінювалося. У різні періоди акцентувалися ті або інші поняття. У цілому можна виділити три основних підходи до аналізу міста. Перший з них – традиційний почав формуватися з моменту виникнення архітектурної науки. Наступні два – в 2-й половині 20 ст. Це об'єктний і середовищний підходи. Всі три підходи сьогодні співіснують разом і є елементами системи композиційного аналізу міста, кожний з них має свої межи використання, тобто вирішує своє коло завдань. Традиційний підхід трактує місто як ціле, але не бачить унікальні ділянки міста, які можна безповоротно втратити використовуючи його. Об'єктний підхід, навпроти, бачить окремі фрагменти з їхньою своєрідністю, але губить уявлення цілого, через що стає непридатним, коли мова йде про формування оточення в цілому, тобто середовища міста. Аналіз міста, що відповідає культурній ситуації сьогодення можливо створити саме в рамках середовищного підходу, але ми не маємо ефективних засобів і відпрацьованих методик такого аналізу
Опис
Ключові слова
середовище міське, композиційний аналіз міста
Бібліографічний опис
Булгакова Т. В. Проблема композиційного аналізу міського середовища / Т. В. Булгакова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 52-59. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання