Принципи реформування нормативної бази проектування житла

Ескіз

Дата

2012

Автори

Гнесь, І. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається сучасний стан нормативної бази проектування житла в Україні, аналізуються проблемні ситуації, які гальмують впровадження інноваційних рішень. На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних проектних норм, регламентуючих документів, а також на матеріалах інтерв’ювання архітекторів, які спеціалізуються на проектуванні житла, і експертів, що здійснюють контроль над архітектурно-проектною діяльністю, формулюються принципи реформування нормативної бази проектування житла.

Опис

Ключові слова

житлова політика, ринок житла, споживач, якість, директивні і рекомендаційні проектні норми, номенклатура, параметри

Бібліографічний опис

Гнесь І. П. Принципи реформування нормативної бази проектування житла / І. П. Гнесь // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 334 - 344. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset