Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкой фазы СУГ в геотермальном регазификаторе при режиме отбора газа

Ескіз

Дата

2006

Автори

Енин, П. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто механізм тепловіддачі при пухирчатому кипінні вуглеводнів в геотермальному регазифікаторі при режимі відбору парової фази (газу) в газову мережу для потреб.

Опис

Ключові слова

тепловіддача, СВГ, санітарно-технічне будівництво, електричне освітлення, світлотехніка

Бібліографічний опис

Енин П. М. Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкой фазы СУГ в геотермальном регазификаторе при режиме отбора газа / П. М. Енин // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: А.А.Худенко (гол. ред.) та ін., - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 9. - С. 50 - 60. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced