Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Аналітичні системи інженерного захисту територій як компонента біосферосумісного будівництва

Show simple item record

dc.contributor.author Чернишев, Денис
dc.date.accessioned 2020-02-26T07:38:44Z
dc.date.available 2020-02-26T07:38:44Z
dc.date.issued 2017-11-01
dc.identifier.citation Чернишев Д. Аналітичні системи інженерного захисту територій як компонента біосферосумісного будівництва / Д. Чернишев // Transfer of innovative technologies = Трансфер інформаційних технологій : international scientific journal / KNUCA ; editor-in-chief М. Sukach - Kyiv : Lira-K, 2018. - Vol. 1(1). – P. 58-64 - Bibliogr. : 20 titl. uk_UA
dc.identifier.issn 2617-0264
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1581
dc.description.abstract Статтю присвячено інтеграції математичних моделей екологічних процесів у геоінформаційні системи моніторингу та еколого-інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя при їх забудові. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач обґрунтування змісту та регламенту організаційно-технологічних заходів забезпечення біосферосумісного будівництва з врахуванням особливостей механічних, гідродинамічних та сейсмічних властивостей ґрунтів та моделювання екологічних процесів у водних екосистемах в Україні. Отримані результати дозволять підвищити ефективність використання математичних моделей екологічних процесів, розширити аналітичні можливості геоінформаційних систем моніторингу та покращити візуалізацію результатів математичних досліджень при моделюванні напружено-деформованого стану системи «основа – захисна споруда» в широкому діапазоні навантажень, як на етапі будівництва так і на етапі експлуатації. Проаналізовано проектне рішення забезпечення організаційно-технологічної надійності будівництва з позиції можливості реалізації функцій біосферосумісного міста і впровадження інноваційних конструктивних та архітектурно-планувальних рішень. У разі недостатнього врахування законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище, що загрожує катастрофічними наслідками для біосфери і людини. За результатами аналізу робиться висновок про принципову необхідність прийняття нової містобудівної політики і впровадження біосферосумісних технологій при будівництві та реконструкції міських споруд. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Lira-K uk_UA
dc.relation.ispartofseries Transfer of Innovative Technologies;Vol. 1(1)
dc.subject біосферосумісна конструкція uk_UA
dc.subject зсувна небезпека uk_UA
dc.subject організаційно-технологічна надійність uk_UA
dc.subject кафедра гідравліки uk_UA
dc.title Аналітичні системи інженерного захисту територій як компонента біосферосумісного будівництва uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 504.06 uk_UA
dc.subject.udc 504.7 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account