Вип. 8

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/242

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 16
 • Документ
  Використання ресурсозберігаючих еколого-економічних технологій з магнітною обробкою води в різних галузях виробництва
  (КНУБА, 2018) Журавська, Наталія; Лященко, Марія
  Аналіз впливу омагніченої води на протікання процесів в різних сферах її застосу- вання вказує на недостатньо глибоке вивчення залежностей впливу параметрів магнітного поля. Перші кроки в цьому напряму були зроблені автором при проведенні досліджень та розробки енергоефективної технології систем теплопостачання [3] з обробкою води в електромагнітних полях високочастотним імпульсним магнітним полем, отриманим із застосуванням апарату «Іліос-М», економія за рахунок очищення від забруднення внутрішній поверхні приладів палювальних та трубопроводів теплової та електричної енергії (за рахунок зменшення потужності насосів) за час експлуатації складає сумісно до 33%.
 • Документ
  Динаміка розвороту підводної буксируваної системи
  (2018) Безверхий, Олександр; Корнієнко, Вікторія
  Одним із важливих питань, які виникають при проведенні океанологічних досліджень, є визначення геометричних і силових характеристик буксируваної системи при зміні курсу руху корабля-буксира
 • Документ
  Проект інтерактивної системи переробки відходів будівельної галузі
  (КНУБА, 2018) Гончаренко, Артем; Желтов, Євген
  Створення інтерактивної інформаційної системи сприяє багаторівневому вирішен- ню проблеми утилізації відходів будівель- ної галузі в наступних аспектах.
 • Документ
  Research of the manipulator dynamics installed on an elastic basis
  (КНУБА, 2018) Mishchuk, Dmitriy
  The resulting equations of motion can be solved by numerical methods. The result of this study will be useful in building the optimal mode of motion of the manipulator, taking into account the elasticity of the support mechanism.
 • Документ
  Reasons for the formation of historical Kyiv as a sacral center
  (КНУБА, 2018) Bachynska, Olha
  Kyiv has become a sacred city due to several factors. History has influenced the significant development of the sacred function.
 • Документ
  Організаційні та технологічні рішення для способу підняття великорозмірних покриттів вантажопідйомними встановлювальними модулями на трьох домкратах
  (КНУБА, 2018) Собко, Юрій; Новак, Євгенія
  Наведено основні організаційні заходи з рішення способу і пристрою з використан- ням трьома домкратами, які входять до конструкцій вантажно-підйомного крокую- чого модуля (ВПВМ), що застосовується для підняття великорозмірних структурних покриттів.
 • Документ
  О сочетаемости условий судовождения и норм проектирования морских каналов
  (КНУБА, 2018) Горбатенко, Евгений; Петренко, Дмитрий
  Цель статьи заключается в изложении особо значимых аспектов проектирования устьевых каналов с акцентом на особо важ- ные элементы правил морской практики при особых обстоятельствах, что может по- зволить проектантам и судоводителям иметь более широкое видение при решении текущих задач, накапливать опыт такого интегрального качества как профессиона- льная компетентность.
 • Документ
  Мультиваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA
  (КНУБА, 2018) Копаниця, Юрій; Муляр, Анна
  Запропоновано впровадження сучасних інноваційних методів інженерного розра- хунку учбового завдання із використанням систем комп’ютерної математики.
 • Документ
  Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста
  (КНУБА, 2018) Осєтрін, Микола; Дворко, Олексій
  В ході виконання наукової роботи авто- рами було розраховано показники ОЕФНП по 45 нерегульованих перетинах міста Киє- ва. Вибірка перетинів була зроблена так, щоб урахувати всі типи нерегульованих пе- ретинів згідно розробленої типології для ВДМ міста Києва. На базі цих розрахунків зараз йде робота над загальною моделлю розрахунку перетинів на ВДМ м. Києва.
 • Документ
  Метод визначення властивостей донних ґрунтів in-situ
  (КНУБА, 2018) Сукач, Михайло; Комоцька, Світлана
  Розроблений в КНУБА метод гравіта- ційного зондування ґрунтів сферичним ін- дентором дозволяє визначати міцнісні ха- рактеристики донних відкладень у природ- ному стані (in-situ).