Вип. 80

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/214

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Дослідження умов динамічної стійкості в зонах комбінаційних резонансів при стохастичному параметричному навантаженні
  (КНУБА, 2006) Гончаренко, М. В.
  Динамічне навантаження часто являється визначальним при проектуванні будівельних споруд. При вивченні еволюції динамічних станів при зміні зовнішніх впливів важливою проблемою є дослідження стійкості цих станів. Зокрема при параметричному динамічному навантаженні конфігурація зон стійкості має складний вигляд, а резонанси, що збуджуються, іноді важко прогнозуються. Дослідження динаміки систем при стохастичному навантаженні мають значно меншу довершеність в порівнянні з подібними задачами при детермінованому навантаженні. Хоч випадковий характер є досить розповсюджений у динамічних процесах. При стохастичному параметричному навантаженні можуть проявлятися різні типи коливань, що характеризуються складними резонансами, зривом коливальних режимів, іншими ефектами.
 • Документ
  Чисельне дослідження нестаціонарних коливань пружних комбінованих систем
  (КНУБА, 2006) Баженов, В. А.; Ворона, Ю. В.; Щербатюк, О. М.
  Викладається та застосовується методика дослідження нестаціонарних коливань пружних комбінованих систем при сейсмічному впливі. Побудова матриць мас та жорсткості системи, що складається з масивних та тонкостінних елементів, здійснюється в базисі узагальнених координат, в якості яких використовуються власні форми коливань окремих складових та форми деформованого стану системи внаслідок одиничних переміщень точок контакту елементів. Наводиться розв’язок модельної задачі про реакцію системи рама-масив на квазістаціонарне стохастичне збудження основи.
 • Документ
  Збіжність і точність розв'язків для просторового скінченного елемента в задачах нерівномірного нагріву стержнів і балок
  (КНУБА, 2006) Баженов, В. А.; Кривенко, О. П.; Соловей, М. О.
  Розглянуті збіжність і точність розв’язків для просторового скінченного елемента при дослідженні напружено-деформованого стану стержнів і балок як тривимірних тіл при дії нерівномірного температурного поля.
 • Документ
  Обчислення КІН в просторових тілах обертання при температурному навантаженні
  (КНУБА, 2006) Гречух, Н. А.; Пискунов, С. О.; Остапенко, Р. М.
  Проведено поширення методики обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень прямим методом на основі напіваналітичного методу скінченних елементів на випадок температурного навантаження просторових тіл обертання.
 • Документ
  Методика аналізу пружно-пластичних коливань тіл обертання та призматичних тіл з довільними граничними умовами
  (КНУБА, 2006) Солодей, І. І.
  Розглядаються неоднорідні ізотропні тіла обертання та призматичні тіла з довільними граничними умовами, що знаходяться під дією довільного динамічного навантаження або зміщень, як функції часу.
 • Документ
  Визначення параметрів лінійної механіки руйнування для неоднорідних кругових тіл
  (КНУБА, 2006) Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.; Мицюк, С. В.
  На основі напіваналітичного методу скінченних елементів проведено розробку і реалізацію методики обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень прямим методом при силовому навантаженні.
 • Документ
  Електронний підручник з будівельної механіки
  (КНУБА, 2006) Баженов, В. А.; Шишов, О, В.
  Інформаційні технології, які дедалі більше залучаються до навчального процесу у вищих навчальних закладах України, вимагають створення спеціальних навчальних засобів. До таких засобів можна віднести електронні підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо. На кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури розроблено електронний підручник з базового курсу будівельної механіки. В основу електронного підручника покладено розроблені викладачами кафедри підручник та навчальний посібник .