Вип. 81

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/114

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Розробка стенда для визначення номінальних тягових, штовхальних зусиль та ККД гідроциліндра
  (КНУБА, 2013) Пелевін, Л. Є.; Мельниченко, Б.
  В статті дано опис експериментальної установки для дослідження штовхального та тягового зусиль гідроциліндра, а також ККД його прямого і зворотного ходу. Розроблені робочі креслення та побудована 3D-моgель експериментальної установки. Визначені залежності коефіцієнта корисної дії прямого і зворотного хода гідроциліндрів різних розмірів за різних штовхальник та тягових зусиль, та різних тисках робочої рідини. Знайдено значення завантаження гідроциліндра за різних величинах висування його штока.
 • Документ
  Пониження матеріалоємності землерийних машин на прикладі дослідження напруженого стану ланок типового розпушувача
  (КНУБА, 2013) Бажан, В.; Ловейкін, В.; Паламарчук, Д.
  В роботі наведено результати експериментального та аналітичного дослідження напруженого стану ланок серійного розпушувача ДП-26С. В результаті цих досліджень визначено величини і характер розподілу внутрішніх нормальних і тангенційних напружень в ланках балкової конструкції. На основі проведеного аналізу запропонована стрижнева конструкція навіски розпушувача з рівноміцни- ми ланками.
 • Документ
  Аналіз конструкцій розпушників активної дії
  (КНУБА, 2013) Мельниченко, Б.; Муляр, В.
  Проведено оглядовий аналіз існуючих видів розпушників активної дії. Розроблено власну конструкцію гідроприводу для динамічного руйнування ґрунту методом імпульсного відриву шматків ґрунту від масиву при заглибленні, виглибленні зуба та під час роботи розпушника, який дає змогу підвищити його продуктивність з одночасним спрощенням конструкції та зменшити енергоємність розробки ґрунту