Вип. 96

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5964

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Геометричне моделювання замкненого плоского контуру з застосуванням раціональних кубічних кривих
  (КНУБА, 2019) Коваль, Г. М.; Лазарчук, М. В.
  В статті описано спосіб геометричного моделювання замкненого плоского контуру з застосуванням раціональних кубічних кривих. При моделюванні була поставлена задача скласти контур з мінімальної кількості сегментів кривих не вище третього порядку. В якості прикладу виконана апроксимація профіля лопатки турбіни. Для цього плоский замкнений контур лопатки розбито на дві частини. Верхня та нижня частини апроксимуючого контуру в точках перегину профіля лопатки мають спільні дотичні. Верхня частина контуру, обмежена точками перегину, складається з двох сегментів раціональних кривих третього порядку, які в спільній точці мають однакову кривину. Сегмент першої кубічної кривої проходить через три точки заданого контуру лопатки турбіни, причому в цих точках має спільні з заданим контуром дотичні. Переміщення особливої точки першої кубічної кривої в визначених межах дозволяє модифікувати її форму, а також провести сегмент кривої ще через одну точку заданого контуру і гарантує відсутність в межах сегменту небажаних точок - особливої точки, точок розриву та перегину. Після конструювання сегменту першої кубічної кривої визначається радіус кривини в його кінцевій точці. Сегмент другої кубічної кривої, як і сегмент першої, має з заданим контуром лопатки турбіни три спільні точки з дотичними в них. Переміщення особливої точки другої кубічної кривої в певних межах попередньо визначеної кривої забезпечує в точці стику з сегментом першої кубічної кривої задану кривину, а також гарантує відсутність в межах сегменту особливої точки, точок розриву та перегину. Нижня частина контуру профіля лопатки турбіни апроксимована сегментом кривої другого порядку, який проходить через три точки контуру лопатки, та в кінцевих точках має спільні з контуром дотичні. Рівняння кривих визначені в параметричному виді в проективній площині і записані в афінній площині в векторно-параметричному виді. Запропонований спосіб може бути використаним при моделюванні як плоских замкнених контурів, так і при моделюванні плоских обводів другого порядку гладкості, сегментами яких є раціональні кубічні криві.
 • Документ
  Моделювання та розрахунок зубчастих зачеплень у системі Компас
  (2019) Мартиненко, Г. С.; Білицька, Н. В.; Гетьман, О. Г.
  У роботі наведена методика автоматизованого розрахунку та моделювання зубчастих зачеплень за допомогою САПР КОМПАС. Система КОМПАС обладнана досить розвинутим комплексом бібліотек стандартних виробів, типових елементів конструкцій та розрахункових програм. Для розрахунку та побудови тривимірної моделі зубчастого зачеплення був застосований програмний комплекс «Gears», який дозволяє задавати геометричні параметри зачеплення, такі як модуль, кількість зубців колеса або шестерні, передаточне число та інші. Результати розрахунку доступні для редагування та наступного перерахунку. Система також надає декілька варіантів та дозволяє зробити вибір між ними. Результати розрахунків застосовуються для створення просторових моделей деталей та їх з’єднання у складальну одиницю. Система КОМПАС дозволяє напівавтоматичне створення кресленика за просторовою моделлю.
 • Документ
  Кількісний аналіз нуль-вимірних (точкових) множин методами фрактальної геометрії
  (КНУБА, 2019) Пустюльга, С. І.; Самчук, В. П.; Самостян, В. Р.; Головачук, І. П.
  Запропоновано алгоритми аналізу та кількісної оцінки точкових множин на основі методів фрактальної геометрії. Продемонстровано можливість застосування розробленої методики аналізу плям розпилення та напилення для вирішення прикладних технічних завдань. Зокрема, запропоновано метод фрактальної діагностики якості розпилення палива форсунками дизельних двигунів для оцінки ефективності ремонту деталей паливної апаратури, а також методика кількісної фрактальної оцінки якості нанесення порошкових матеріалів трибостатичним способом на металеві поверхні. Використання методів фрактального геометричного аналізу точкових множин дозволяє оперативно аналізувати й оптимізовувати технологічні процеси на підприємствах машинобудівної та автомобільної галузей.
 • Документ
  Геометричне моделювання інтеграції сонячної енергії у висотні біокліматичні будівлі
  (2019) Кривенко, О. В.
  У статті розглядається геометричне моделювання інтеграції сонячної енергії у висотні біокліматичні будівлі. Для моделювання змінних параметрів сонячного опромінення застосовано геометричну модель добового конуса сонячних променів. Зони ефективного опромінення на поверхнях висотних біокліматичних будівель визначаються при геометричному моделюванні на них зон постійного, перемінного затінення та постійного освітлення при заданих параметрах часу, географічного та просторового розташування поверхні
 • Документ
  Визначення залежності між параметрами точкових джерел енергії і параметрами заданих точок енергетичного поля
  (КНУБА, 2019) Ковальов, С. М.; Мостовенко, О. В.
  Пропонується розглянути ряд задач, які пов’язано з геометричним моделюванням фізичних полів, що породжуються точковими джерелами енергії. У даному дослідженні показано шляхи вирішення оптимізаційних задач визначення потужностей точкових джерел енергії, що породжують енергетичне поле, та їх розміщення на площині при заданих потенціалах точок цього поля у заданих місцях.
 • Документ
  Повторюваність і різноманітність в оцінці проектів типових каркасних будівель
  (КНУБА, 2019) Гордієнко, С. М.; Велігоцька, С. М.
  В статті наведені результати аналізу та систематизації пропозицій в напрямку оцінки проектних рішень і визначення додаткових можливостей типового проектування при застосуванні каркасних індустріалізованих будівельних систем в житловому будівництві
 • Документ
  Моделирование точечного ряда, принадлежащего пространственной монотонной кривой
  (КНУБА, 2019) Гавриленко, Е. А.; Найдыш, А. В.; Холодняк, Ю. В.; Лебедев, В. А.
  Формирование одномерных обводов по заданным условиям - одна из наиболее востребованных задач геометрического моделирования. Задача решается вариативным дискретным геометрическим моделированием, которое предполагает формирование для исходного ряда промежуточных точек сгущения. Дискретная модель кривой состоит из точечного ряда, заданных геометрических характеристик и алгоритма сгущения. Дискретно представленная кривая (ДПК) формируется сгущением исходного точечного ряда произвольной конфигурации по участкам, на которых возможно обеспечить монотонное изменение значений ее характеристик. Монотонные участки стыкуются в особых точках. Каждые три последовательные точки ДПК определяют прилегающую плоскость. Четыре прилегающие плоскости, проходящие через две последовательные точки, ограничивают тетраэдр. Цепочка последовательных тетраэдров, определенных на всех участках, является областью расположения гладкой кривой линии постоянного хода, интерполирующей исходный точечный ряд. Кручение на участках ДПК оценивается величиной отношения угла между соседними прилегающими плоскостями к длине соответствующей хорды сопровождающей ломаной линии. Точка сгущения назначается внутри тетраэдра расположения ДПК. В результате последовательных сгущений получим непрерывный обвод постоянного хода, в каждой точке которого существует единственное положение основного трёхгранника. Точка сгущения назначается таким образом, чтобы значения кручения в точках ДПК изменялись монотонно. Это обеспечивает регулярность значений кручения в точках обвода. Наложение на формируемую ДПК дополнительных условий требует определения соответствующей области возможного решения внутри тетраэдра расположения ДПК.
 • Документ
  Геометричне моделювання об'єктів на основі перетворення прямих ліній
  (КНУБА, 2019) Ботвіновська, С. І.; Золотова, А. В.; Васько, С. М.
  У роботі представлено теоретичні основи активного перетворення координат. Пропонується його використання для моделювання дискретних каркасів різноманітних криволінійних поверхонь дизайн- об’єктів засобами комп’ютерної графіки. Такий підхід дозволить не лише враховувати задані вихідні умови, а й отримувати поверхні з заданими геометричними особливостями та естетичними властивостями, і суттєво розширить бібліотеку дискретно-предствлених поверхонь. Розглядається питання використання активного перетворення координат, в основі якого лежать перетворення прямих ліній. Це пов ’язано з тим, що на дискретних каркасах поверхонь просторові обводи, які можна провести через n заданих вузлів, визначаються плоскими обводами, а саме їх проекціями. Тому, у роботі досліджується активне перетворення координат для об’єктів на площині. В активному перетворенні координат чисельні значення координат вузлів поверхні прообразу можуть бути деякими функціями від чисельних значень координат вузлів поверхні образу у тих саме або в інших одиницях вимірювання. Безліч координатних систем, які пов’язуються з модельованими об’єктами дозволить отримувати дуже широке коло ліній та поверхонь, на які можуть перетворюватись відповідно прямі або площини. Рекомендується за основну координатну систему активного перетворення призначати ПДСК, оскільки саме вона є найбільш вживаною у прикладній геометрії, і для неї детально розроблено апарат аналітичної геометрії. Це дозволить не лише описувати геометричні образи, а й досліджувати їх властивості у подальшому
 • Документ
  Моделювання динамічних систем з запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутти
  (КНУБА, 2019) Бондаренко, Н. В.; Печук, В. Д.
  Розглядається система диференціальних рівнянь з декількома змінними запізнюваннями, що є математичною моделлю багатьох технічних процесів з запізнюванням у часі. Для даних систем отримано узагальнення методів Рунге- Кутти та встановлено його апроксимаційні властивості