Вип. 96

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5964

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Визначення залежності між параметрами точкових джерел енергії і параметрами заданих точок енергетичного поля
  (КНУБА, 2019) Ковальов, С. М.; Мостовенко, О. В.
  Пропонується розглянути ряд задач, які пов’язано з геометричним моделюванням фізичних полів, що породжуються точковими джерелами енергії. У даному дослідженні показано шляхи вирішення оптимізаційних задач визначення потужностей точкових джерел енергії, що породжують енергетичне поле, та їх розміщення на площині при заданих потенціалах точок цього поля у заданих місцях.
 • Документ
  Геометричне моделювання об'єктів на основі перетворення прямих ліній
  (КНУБА, 2019) Ботвіновська, С. І.; Золотова, А. В.; Васько, С. М.
  У роботі представлено теоретичні основи активного перетворення координат. Пропонується його використання для моделювання дискретних каркасів різноманітних криволінійних поверхонь дизайн- об’єктів засобами комп’ютерної графіки. Такий підхід дозволить не лише враховувати задані вихідні умови, а й отримувати поверхні з заданими геометричними особливостями та естетичними властивостями, і суттєво розширить бібліотеку дискретно-предствлених поверхонь. Розглядається питання використання активного перетворення координат, в основі якого лежать перетворення прямих ліній. Це пов ’язано з тим, що на дискретних каркасах поверхонь просторові обводи, які можна провести через n заданих вузлів, визначаються плоскими обводами, а саме їх проекціями. Тому, у роботі досліджується активне перетворення координат для об’єктів на площині. В активному перетворенні координат чисельні значення координат вузлів поверхні прообразу можуть бути деякими функціями від чисельних значень координат вузлів поверхні образу у тих саме або в інших одиницях вимірювання. Безліч координатних систем, які пов’язуються з модельованими об’єктами дозволить отримувати дуже широке коло ліній та поверхонь, на які можуть перетворюватись відповідно прямі або площини. Рекомендується за основну координатну систему активного перетворення призначати ПДСК, оскільки саме вона є найбільш вживаною у прикладній геометрії, і для неї детально розроблено апарат аналітичної геометрії. Це дозволить не лише описувати геометричні образи, а й досліджувати їх властивості у подальшому