Вип. 6

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/148

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Потоки прямих та відбитих сонячних променів в архітектурному середовищі
  (КНУБА, 2014) Підгорний, О.Л.
  Розглядаються особливості множини та підмножин сонячних променів стосовно задач інсоляції, геліотехніки та геліоосвітлення на базі моделі добового сонячного опромінення, прийнятої в дослідженнях та навчальному процесі.
 • Документ
  Особенности методики расчёта солнечных теплопоступлений в национальном приложении к ДСТУ Б EN ISO 13790
  (КНУБА, 2014) Сергейчук, О. В.; Буравченко, В. С.; Андропова, О. В.; Злоба, В. В.; Радомцев, Д. А.
  Рассмотрена методика определения понижающих коэффициентов наружного затенения, которая была использована при разработке ДСТУ-Н «Энергетическая эффективность зданий. Метод расчѐта энергопотребления при отоплении, охлаждении, вентиляции, освещении и горячем водоснабжении». Методика базируется на графо-аналитическом методе определения процента поступления солнечной радиации при помощи энергетических солнечных карт. Рассматривается принцип построения таких карт.
 • Документ
  Помилки та методи вирішення проблем при утепленні малоповерхових житлових будинків для підвищення їх енергоефективності
  (КНУБА, 2014) Козак, Ю. В.; Андропова, О. В.
  Розглядаються типові помилки при утепленні малоповерхових житлових будинків, які призводять до тепловтрат та пропонуються методи усунення таких помилок
 • Документ
  Техніко-економічне обгрунтування теплоізоляційних матеріалів для плоских покриттів
  (КНУБА, 2014) Гетун, Г. В.; Чухрай, С. М.
  Розглядаються різні види теплоізоляційних матеріалів для плоских покриттів будівель. Аналізуються їх позитивні та негативні властивості, обґрунтовується доцільність використання екструдованого пінополістиролу і напиленого пінополіуретану та необхідність подальших досліджень їх використання в плоских покриттях будівель.
 • Документ
  Проектирование энергоэффективного административно-образовательного здания «Сreative Spaсe» в Киеве
  (КНУБА, 2014) Диб, М. З .; Сергейчук, О. В.; Ландолфе, М. G.
  Рассматриваются общие принципы разработки рекомендаций по повышению энергоэффективности проекта административно-образовательного здания “ Creative Spaсe “ в г. Киеве
 • Документ
  Біокліматична архітектура у сучасному еко середовищі
  (КНУБА, 2014) Кривенко, О. В.
  У статті розглядається біокліматична архітектура як розділ екоархітектури, що займає важливе місце в сучасній екології. Остання інтегрує більш ніж 70 наукових дисциплін та дає можливість забезпечувати вирішення завдань пов’язаних із вдосконаленням співіснування суспільства і природи. Запропоновано у біокліматичній архітектурі, як і в екології, при визначенні рівня екологічності середовища екосистем використовувати аналіз енергетичних ресурсів, природних і антропогенних факторів.
 • Документ
  Застосування енергоефективних систем і технологій в різних типах житлових будівель
  (КНУБА, 2014) Кошева, В. О.; Чорноморденко, Є. І.
  Приведено загальну класифікацію житлових типів будівель в яких можливо впровадження енергоефективних систем та технологій (далі - ЕСТ). Змодельована структура обмежень при впровадженні ЕСТ у різних типах будівель. При застосуванні ЕСТ, визначено їх основні комбінаторні елементи.
 • Документ
  Алгоритм управління параметрами в’язей сітчастих структур, на основі корегування величин скалярного потенціалу зовнішніх впливів
  (КНУБА, 2014) Плоский, В. О.; Скочко, В. І.
  В роботі розкривається математичний алгоритм системного управління параметрами зв’язків між вузлами сітчастих структур, що базується на поступовому комплексному приведенню показників скалярного потенціалу польових впливів, які діють на дану структуру, до заздалегідь встановлених величин.