Вип. 32

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/323

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Параметрическая оптимизация в проектных расчетах машин для производства строительных материалов
  (КНУБА, 2014) Яковенко, В. Б.
  У статті розглянута можливість застосування параметричної оптимізації в проектних розрахунках машин. Розкрито концепцію створення системних моделей методик проектного розрахунку машин для виробництва будівельних матеріалів.
 • Документ
  Експериментальне дослідження впливу конструкції барабана гравітаційного змішувача та його лопатей на якість перемішування будівельних сумішей
  (КНУБА, 2014) Клименко, М. О.
  Наведено результати експериментальних досліджень впливу конструкції та форми барабана гравітаційного бетонозмішувача, а також його лопатей на ефективність перемішування будівельних сумішей. Розглянуто розроблену лабораторну установку для вивчення конструктивних параметрів барабана та лопатей з точки зору ефективності та часу перемішування.
 • Документ
  Обгрунтування параметрів енергетично врівноваженого приводу роликової формувальної установки
  (КНУБА, 2014) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.
  Для роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом на три формувальні візки визначено оптимальне значення кута зміщення кривошипів. В якості критерію оптимальності використано функції зміни кінетичної енергії кожного з формувальних візків та сумарної кінетичної енергії всієї установки.
 • Документ
  Моніторинг ефективності використання комплексу машин та аспекти їхньої надійності
  (КНУБА, 2014) Назаренко, І. І.; Шаляпіна, Т. С.
  Розроблені основні положення методів організації ефективного управління робочого комплексу машин будівельного підприємства на основі теорії надійності систем. Запропоновано методи моніторингу основних параметрів робочого процесу комплексу машин.
 • Документ
  Дослідження робочого процесу лабораторного змішувача
  (КНУБА, 2014) Свиридюк, Д. Я.
  Розглянуто робочий процес лабораторного бетонозмішувача та вплив конструктивно-технологічних параметрів на приготування сумішей з певними реологічними властивостями.
 • Документ
  Особливості поведінки вібросистеми в умовах віброударного режиму роботи
  (КНУБА, 2014) Басараб, В. А.
  Стаття присвячена дослідженню взаємодії середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно – вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Досліджено поведінку системи для дискретної та континуальної моделей середовища. Створено дослідно – експериментальний стенд, що включає ударно – вібраційну установку та апаратуру прийому, запису та аналізу даних. Запропоновано нову конструкцію підвіски ударника, що дає змогу реалізовувати полічастотний режим руху. Створено лабораторну модель двомасової електромагнітної ударно-вібраційної установки з магнітно-підвішаною конструкцією ударника.
 • Документ
  Визначення показників безвідмовності гідравлічних приводів будівельних машин
  (КНУБА, 2014) Лесько, В. І.
  В роботі розроблені імовірнісні моделі роботоздатності і надійності гідроприводів одноківшових екскаваторів з урахуванням специфіки їх функціонування та формування параметричних відмов гідроприводу, які дають можливість отримувати реальніші результати визначення показників безвідмовності.