Вип. 86

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/119

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Метод нечіткого визначення границь повної керованості гідро- приводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів в умовах його планового розвитку
    (КНУБА, 2015) Пелевін, Л. Є.; Карпенко, М.; Чемерис, В.
    У статті розглянуто проблему ймовірносного підходу для розв'язку задачі визначення границь повної керованості гідроприводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів. Для її вирішення запропоновано метод, який на основі правил нечітких параметрів для будь-якого T - го часу функціонування приводу дозволяє визначити «довжину» інтервалу його повного керування за рахунок власних ресурсів на T+ tt-му часовому проміжку його планового розвитку. Наведено приклад нечіткого логічного виведення «довжини» інтервалу, на основі якого зроблено висновок щодо можливостей повної керованості приводу.