Вип. 86

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/119

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Техногенно-екологічні проблеми використання землерийно-транспортної техніки
  (КНУБА, 2015) Сукач, М. К.; Шкабура, Ю.
  Розглянуто стан ґрунтів і водно-повітряного середовища, екологічні вимоги до сучасної техніки. Запропоновано методологію створення екологічно безпечних землерийно-транспортних машин та показники їх безпечної експлуатації. Визначено напрями зменшення техногенного впливу на довкілля та шляхи вирішення екологічних проблем на автотранспорті
 • Документ
  Вплив армування на безпеку експлуатації абразивних кругів
  (2015) Абрашкевич, Ю. Д.; Мачишин, Г. М.; Тишковець, В. П.
  У роботі досліджено руйнування абразивних армованих кругів з різним способом зміцнення склосіткою. Досліджений вплив анізотропії механічних властивостей матеріалу абразивного круга, що дозволяє отримати необхідну інформацію для створення та ефективного використання абразив¬них армованих кругів
 • Документ
  Реалізація оптимального динамічного режиму реверсування роликової формувальної установки
  (КНУБА, 2015) Ловейкін, В.; Почка, К.
  Розроблено конструкцію роликової формувальної установки з приводом від високомоментного крокового двигуна, що вмонтований в укочувальні ролики і забезпечує комбінований режим зворотно-поступального руху формувального візка з оптимальним динамічним реверсуванням.
 • Документ
  Метод нечіткого визначення границь повної керованості гідро- приводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів в умовах його планового розвитку
  (КНУБА, 2015) Пелевін, Л. Є.; Карпенко, М.; Чемерис, В.
  У статті розглянуто проблему ймовірносного підходу для розв'язку задачі визначення границь повної керованості гідроприводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів. Для її вирішення запропоновано метод, який на основі правил нечітких параметрів для будь-якого T - го часу функціонування приводу дозволяє визначити «довжину» інтервалу його повного керування за рахунок власних ресурсів на T+ tt-му часовому проміжку його планового розвитку. Наведено приклад нечіткого логічного виведення «довжини» інтервалу, на основі якого зроблено висновок щодо можливостей повної керованості приводу.
 • Документ
  Розробка універсального динамічно-інерційного демпфера подвійного призначення для гасіння низько- та високочастотних коливань транспортних засобів
  (КНУБА, 2015) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Комоцька, С.; Похиленко, Є.; Химич, І.
  Розглянуте обладнання транспортних засобів у вигляді просторової системи приводів із паралельними кінематичними зв'язками, оснащене пристроями для гасіння високочастотних коливань виконавчого органа (інерційна складова універсального демпфера). Врахований вплив низькочастотних коливань машини при її русі вздовж нерівностей. Задля забезпечення стійкості положення машини й підвищення безпеки її експлуатації застосований динамічний гасник вказаних коливань (динамічна складова універсального демпфера). Такий демпфер здатний одночасно гасити й власні коливання підресореної частини шарнірно-зчленованого транспортного засобу.
 • Документ
  Аналіз нелінійних маятникових коливань вантажу на канаті мостового крана при вібраціях точки підвісу
  (КНУБА, 2015) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Комоцька, С. Ю.
  У роботі розглянуті деякі закономірності кінематичних керувань рухами вантажопідйомних кранів. Проведений аналітичний розрахунок нелінійних маятникових коливань вантажу на канаті мостового крана при вібраціях точки підвісу.
 • Документ
  Аналіз процесу імпульсної подачі зуба розпушника
  (КНУБА, 2015) Пелевін, Л. Є.; Фомін, А. В.; Мельниченко, Б.
  В статті представлені розробки конструкції навісок розпушників для динамічного руйнування ґрунту методом імпульсного відриву кусків ґрунту при заглибленні та виглибленні зуба розпушника, що дає змогу зменшити навантаження на ланки навіски та зменшити енергоємність розробки ґрунту. Імпульс рідини відбувається за рахунок конструкції циліндричного золотникового розподільника. Крім того, проведено аналіз процесу імпульсної подачі зуба розпушника в режимі заглиблення.