Вип. 86

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/119

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Дослідження форми зубців для руйнування льодових утворень на дорожніх покриттях
  (КНУБА, 2015) Гавриш, В.; Тхорук, Є.; Голотюк, М.; Паламарчук, Д.
  Проведено теоретичне дослідження впливу геометричних параметрів і форми клиноподібних руйнівних елементів на процес сколювання льоду. Встановлено, що в процесі руху в льоді штампів чи клиноподібних руйнівних елементів із затупленими різальними кромками на їх фронтальних (лобо¬вих) площинах або поверхнях, формуються призматичні ядра ущільнення з кутом при вершині в нормальному перерізі. Цей кут визначає умови відносного ковзання льоду по різних матеріалах, які рухаються всередині замкненого льодового простору з мінімальними енерговитратами, причому оптимальне значення кута ковзання залежить від коефіцієнтів зовнішнього тертя льоду
 • Документ
  Універсальна машина для підготовчих робіт та її кінематичний аналіз
  (КНУБА, 2015) Паламарчук, Д.; Соловка, В.; Чорній, М.
  Представлено конструкцію універсальної машини для підготовчих робіт - бульдозер-викорчовувач. Проведено кінематичний аналіз робочого обладнання машини в процесі викорчовування. Знайдено взаємозв'язок між кінематичними параметрами штока гідроциліндра та робочою балкою викорчовувача. Наведено графіки зміни досліджуваних параметрів в часі, що побудовані в системі MathCAD 15.
 • Документ
  Техногенно-екологічні проблеми використання землерийно-транспортної техніки
  (КНУБА, 2015) Сукач, М. К.; Шкабура, Ю.
  Розглянуто стан ґрунтів і водно-повітряного середовища, екологічні вимоги до сучасної техніки. Запропоновано методологію створення екологічно безпечних землерийно-транспортних машин та показники їх безпечної експлуатації. Визначено напрями зменшення техногенного впливу на довкілля та шляхи вирішення екологічних проблем на автотранспорті
 • Документ
  Определение усилий перемещения рабочего органа в песке при исследовании технологии устройства горизонтального экрана на стенде
  (КНУБА, 2015) Галинский, А.
  Рассмотрена задача устройства горизонтального противофильтрационного экрана (ГПЭ) под сооружением с целью защиты грунтов от загрязнения техногенными стоками. Проведены экспериментальные исследования по определению тягового усилия перемещения режущего ножа в песке. Установлено влияние технологических факторов - вертикального давления, давления подачи и плотности раствора - на тяговое усилие, необходимое для создания экрана. На основе полученных зависимостей даны рекомендации по конструированию рабочего органа для устройства ГПЭ.
 • Документ
  Параметри і режими роботи вібропристрою для формування горизонтальних поверхонь
  (КНУБА, 2015) Запривода, А. В.
  Метою роботи було проведення аналізу існуючих методів визначення основних параметрів вібропристрою. Здійснювалось це на основі розгляду спільного руху “вібромашина - середовище” за корпускулярною та континуальною моделями. Досліджено вплив основних параметрів на зміну тиску в контактній зоні як ключового параметра при оцінці впливу опору середовища на коливання вібропристрою. Отримані критерії для оцінки ефективності процесу ущільнення бетонної суміші у відривному та безвідривному режимах роботи вібропристрою. Це є аналітичною передумовою для розробки інженерної методики розрахунку машин подібного класу.
 • Документ
  Вплив армування на безпеку експлуатації абразивних кругів
  (2015) Абрашкевич, Ю. Д.; Мачишин, Г. М.; Тишковець, В. П.
  У роботі досліджено руйнування абразивних армованих кругів з різним способом зміцнення склосіткою. Досліджений вплив анізотропії механічних властивостей матеріалу абразивного круга, що дозволяє отримати необхідну інформацію для створення та ефективного використання абразив¬них армованих кругів
 • Документ
  Методика визначення об'єму вибірки перспективної висоти поверховості будівель
  (КНУБА, 2015) Черненко, В.; Черненко, К.; Гавалешко, В.
  У статті запропонована методика визначення обсягу вибірки при оцінці кількості багатоповерхових будівель в Україні з використанням статистичних методів вибіркового контролю. Дана методика розроблена для перевірки обґрунтування перспективи зведення багатоповерхових будівель. Як приклад проведено перевірку вибірки по м. Київ.
 • Документ
  Реалізація оптимального динамічного режиму реверсування роликової формувальної установки
  (КНУБА, 2015) Ловейкін, В.; Почка, К.
  Розроблено конструкцію роликової формувальної установки з приводом від високомоментного крокового двигуна, що вмонтований в укочувальні ролики і забезпечує комбінований режим зворотно-поступального руху формувального візка з оптимальним динамічним реверсуванням.
 • Документ
  Метод нечіткого визначення границь повної керованості гідро- приводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів в умовах його планового розвитку
  (КНУБА, 2015) Пелевін, Л. Є.; Карпенко, М.; Чемерис, В.
  У статті розглянуто проблему ймовірносного підходу для розв'язку задачі визначення границь повної керованості гідроприводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів. Для її вирішення запропоновано метод, який на основі правил нечітких параметрів для будь-якого T - го часу функціонування приводу дозволяє визначити «довжину» інтервалу його повного керування за рахунок власних ресурсів на T+ tt-му часовому проміжку його планового розвитку. Наведено приклад нечіткого логічного виведення «довжини» інтервалу, на основі якого зроблено висновок щодо можливостей повної керованості приводу.
 • Документ
  Електромагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора : Ч. 2
  (КНУБА, 2015) Бондар, Р.
  Розглянуто вібратор з приводом від лінійного двигуна зворотно-поступального руху. На підставі розробленої моделі отримано розрахункові вирази для електромеханічних характеристик лі¬нійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Виконано експериментальні дослідження електромеханічних характеристик двигуна. Визначено частоту, на якій активна складова механічного опору коливальної системи має максимальне значення. Показано, що реактивний механічний опір одномасової коливальної системи має два екстремуми та визначено їх частоти.