Репозитарий Киевского национального университета строительства и архитектуры

Енергетична ефективність аеропортів у рамках концепції «місто-аеропорт»

Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Стрелкова, Г. Г.
dc.contributor.author Агєєва, Г. М.
dc.date.accessioned 2019-09-17T06:32:32Z
dc.date.available 2019-09-17T06:32:32Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Стрелкова Г. Г., Агєєва Г. М. Енергетична ефективність аеропортів у рамках концепції «місто-аеропорт» / Г. Г. Стрелкова, Г. М. Агєєва // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 288 - 294. - Бібліогр. : 9 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2310-0516
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/949
dc.description.abstract Для підвищення енергоефективності функціонування аеропортів за концепцією «місто-аеропорт» проведено систематизацію аеропортів за ознаками міста. Згідно із запропонованим якіснім критерієм масштабування аеропортів по чисельності пасажирів та відповідними значеннями кількісних критеріїв визначені чотири типи «міста–аеропорту». Розкрити головні чинники впливу на енергоспоживання аеропортів, на підставі яких зроблено класифікацію енергоефективних аеропортів за критерієм питомого показника добової завантаженості аеропорту пасажирами. Запропоновано використовувати визначені методологічні підходи та узагальнений існуючий досвід з енергоефективних проектів під час впровадження енергетичного менеджменту в аеропортах України uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject енергоефективний аеропорт uk_UA
dc.subject концепція "місто - аеропорт" uk_UA
dc.subject системи енергетичного менеджменту uk_UA
dc.title Енергетична ефективність аеропортів у рамках концепції «місто-аеропорт» uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 656.71:658.26 uk_UA


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию

Поиск в DSpace


Просмотр

Моя учетная запись