Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Розрахункова схема та кінематичний аналіз нелінійних коливань вантажу при повороті стрілової системи вантажо-підйомного крана

Show simple item record

dc.contributor.author Човнюк, Ю.
dc.contributor.author Діктерук, М.
dc.contributor.author Почка, К.
dc.contributor.author Комоцька, С. Ю.
dc.date.accessioned 2021-02-11T08:56:28Z
dc.date.available 2021-02-11T08:56:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Розрахункова схема та кінематичний аналіз нелінійних коливань вантажу при повороті стрілової системи вантажо-підйомного крана / Ю. Човнюк, М. Діктерук, К. Почка, С. Ю. Комоцька // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 29 - 35. – Бібліогр. : 8 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2312-6590
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/7319
dc.description.abstract У статті розглянута та обґрунтована розрахункова схема стрілової системи вантажопідйомного крана з двома ступенями вільності руху в умовах рівномірного та нерівномірного повороту. Досліджений вплив відцентрових сил на нелінійні маятникові коливання вантажу на канаті. Сформульована й запропонована математична модель, яка є частиною узагальненої моделі вантажопідйомного крана, що функціонує у різноманітних режимах експлуатації. Встановлені зони безпечних амплітуд коливань і, відповідно, безпечних зон експлуатації таких кранів з позиції виключення порушень техніки безпеки при використанні стрілових систем кранів (мінімізація амплітуд нелінійних маятникових коливань вантажу на канаті). uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject кафедра будівельних машин uk_UA
dc.subject підйомно-транспортні машини, uk_UA
dc.subject розрахунок uk_UA
dc.subject кінематика uk_UA
dc.subject аналіз uk_UA
dc.subject нелінійність uk_UA
dc.subject коливання uk_UA
dc.subject вантаж uk_UA
dc.subject поворот uk_UA
dc.subject стрілова система uk_UA
dc.subject кран uk_UA
dc.subject подйомно-транспортные машины uk_UA
dc.subject расчет uk_UA
dc.subject кинематика uk_UA
dc.subject анализ uk_UA
dc.subject нелинейность uk_UA
dc.subject колебания uk_UA
dc.subject груз uk_UA
dc.subject поворот uk_UA
dc.subject стреловая система uk_UA
dc.subject кран uk_UA
dc.subject lifting and transport machines uk_UA
dc.subject calculation uk_UA
dc.subject kinematics uk_UA
dc.subject analysis uk_UA
dc.subject non-linearity uk_UA
dc.subject vibrations uk_UA
dc.subject load uk_UA
dc.subject turn uk_UA
dc.subject free-standing system uk_UA
dc.subject crane uk_UA
dc.title Розрахункова схема та кінематичний аналіз нелінійних коливань вантажу при повороті стрілової системи вантажо-підйомного крана uk_UA
dc.title.alternative The calculation chart and kinematic analysis of nonlinear oscillations of load during free standing lifting crane’s turning uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 629.3.065.22:534.1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account