Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва

Show simple item record

dc.contributor.author Чернишев, Д. О.
dc.contributor.author Дружинін, М.
dc.contributor.author Шпакова, Г. В.
dc.date.accessioned 2020-10-30T18:01:04Z
dc.date.available 2020-10-30T18:01:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Чернишов Д. О. Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва / Д. О. Чернишов, М. Дружинін, Г. В. Шпакова // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 4. - С. 21-27. - Бібліогр. : 9 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2522-4182
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/6132
dc.description.abstract Стаття присвячена пошуку пере- дових аналітичних засобів і методико- алгоритмічних прийомів організаційно- технологічної та стохастичної оцінки, подолання ризиків та загроз при реалізації проектів біосфе- росумісного будівництва. Обгрунтована доціль- ність застосування теорії та методів вейвлет- аналізу при дослідженні нестаціонарних стоха- стичних коливань складних просторових конс- трукцій, зумовлена потребою більш точного прогнозування їхньої динамічної поведінки та ідентифікації характеристик конструкцій в час- тотно-часовому просторі. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject wavelet-аналіз uk_UA
dc.subject стохастична оцінка uk_UA
dc.subject невизначеннісь середовища uk_UA
dc.subject будівельний проект uk_UA
dc.subject біосферосумісність будівництва uk_UA
dc.subject кафедра водопостачання та водовідведення uk_UA
dc.subject кафедра будівельних технологій uk_UA
dc.subject wavelet analysis uk_UA
dc.subject stochastic estimation uk_UA
dc.subject environmental uncertainty uk_UA
dc.subject construction project uk_UA
dc.subject biosphere compatibility uk_UA
dc.subject construction uk_UA
dc.title Визначення динамічних характеристик складних просторових конструкцій в частотно-часовому просторі проектів біосферосумісного будівництва uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 69.05 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account