Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності

Show simple item record

dc.contributor.author Морозов, Віктор Володимирович
dc.contributor.author Шелест, Тетяна Миколаївна
dc.contributor.author Проскурін, Максим Вадимович
dc.contributor.author Гусак, Ганна Вадимівна
dc.date.accessioned 2020-04-06T06:48:47Z
dc.date.available 2020-04-06T06:48:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності / В. В. Морозов, Т. М. Шелест, М. В. Проскурін, Г. В. Гусак // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 144-152. - Бібліогр. : 21 назва. uk_UA
dc.identifier.issn 2219-5300
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/2252
dc.description.abstract Одним з пріоритетних напрямів сучасних методологій управління проектами є управління комунікаціями в проектах. Також розвиток сучасних ІТ для навчання вказує на широке використання засобів та технологій віртуального навчання. Поєднуючи ці два напрями, авторами запропоновано модель інтеграційної взаємодії в проектах створення навчальних курсів на основі технологій віртуальної та доповненої реальності з використанням проектного підходу. Визначено, що запропонована модель ґрунтується на п’ятьох складових, які включають перелік базових методологій та стандартів з управління проектами, сукупність ІТ віртуальної та доповненої реальності, базових навчальних освітніх програм ЗВО та вимог зовнішнього оточення проекту – бізнес ІТ компаній. Проведено ретельний аналітичний аналіз сучасних розробок та публікацій у цій галузі. Показані характеристики компонентів моделі, а також надано характеристику комунікаційних зв’язків між елементами моделі. Надано результати техніко-економічного обґрунтування запропонованої моделі щодо з’ясування можливостей її практичного застосування, подано графіки залежностей параметрів проекту. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject управління ІТ проектами uk_UA
dc.subject інформаційна взаємодія uk_UA
dc.subject інформаційні технології uk_UA
dc.subject навчання uk_UA
dc.subject віртуальна реальність uk_UA
dc.subject доповнена реальність uk_UA
dc.title Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 005.8:519.876.5]:378.147 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account