Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Декомпозиція операторних рівнянь на основі агрегаційно-ітеративного підходу

Show simple item record

dc.contributor.author Гавриленко, Валерій
dc.contributor.author Обшта, Анатолій
dc.contributor.author Шувар, Богдан
dc.date.accessioned 2020-04-01T10:33:31Z
dc.date.available 2020-04-01T10:33:31Z
dc.date.issued 2018-07-03
dc.identifier.citation Гавриленко В. Декомпозиція операторних рівнянь на основі агрегаційно-ітеративного підходу / В. Гавриленко, А. Обшта, Б.Шувар//Transfer of innovative technologies = Трансфер інформаційних технологій : international scientific journal / KNUCA ; editor-in-chief М. Sukach - Kyiv : Lira-K, 2018. - Vol. 1(2). – P. 75-81 - Bibliogr. : 9 titl. uk_UA
dc.identifier.issn 2617-0264
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/2094
dc.description.abstract Побудовано і досліджено агрегаційно-ітеративний алгоритм для нелінійних операторних рівнянь, що охоплює методи ітеративного агрегування для однопараметричного і багатопараметричного випадків та містить як часткові випадки алгоритмів, так і алгоритм, що використовується для дослідження стійкості рішень диференціальних рівнянь в банаховому просторі. Отримано достатні умови збіжності методів ітеративного агрегування і їх узагальнень, які, на відміну від відомих результатів не містять обмежень щодо знакосталості і монотонності відповідних операторів, а також, не потребують, щоб ці оператори були стискуючими. Результати досліджень можуть, наприклад, мати застосування при розв’язанні системи лінійних алгебраїчних рівнянь високої розмірності, які описують планові задачі в математичній економіці, та при розв’язанні лінійних інтегральних рівнянь і їх систем та при розв’язанні систем алгебраїчних трансцендентних рівнянь високої розмірності і нелінійних інтегральних рівнянь. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Lira-K uk_UA
dc.relation.ispartofseries Transfer of innovative technologies;Vol. 1(2)
dc.subject операторні рівняння uk_UA
dc.subject декомпозиція uk_UA
dc.subject ітеративне агрегування uk_UA
dc.title Декомпозиція операторних рівнянь на основі агрегаційно-ітеративного підходу uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 517.983.2 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account