Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Зміна парадигм в управлінні інфрастуктурними проектами і програмами

Show simple item record

dc.contributor.author Бушуєв, Сергій Дмитрович
dc.contributor.author Бушуєв, Денис Антонович
dc.contributor.author Козир, Борис Юрійович
dc.date.accessioned 2020-03-25T12:19:10Z
dc.date.available 2020-03-25T12:19:10Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Бушуєв С. Д. Зміна парадигм в управлінні інфрастуктурними проектами і програмами / С. Д. Бушуєв, Д. А. Бушуєв, Б. Ю. Козир // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 6-12. - Бібліогр. : 14 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2219-5300
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1854
dc.description.abstract Розглянуто моделі та проактивний метод зміни парадигм управління інфраструктурними проектами та програмами. Проведений аналіз наявних підходів до управління інфраструктурними проектами довів відсутність моделей та методів, що змінюють сутність процесів управління залежно від стану проекту та проходження тієї чи іншої точки біфуркації. Кібернетична парадигма управління інфраструктурними проектами базується на формуванні управляючих дій на основі завдання поточного та планованого стану. Поточний стан проекту формується на основі інформації зворотного зв’язку. Аналізуються модель життєвого циклу інфраструктурного проекту та парадигми управління з урахуванням рушійних сил і опорів, ризиків і можливостей. Визначені вісім типових точок біфуркації інфраструктурних проектів, в яких концентруються проблеми та виклики, ризики та можливості. На основі цих параметрів побудована векторна модель точки біфуркації. Запропонована модель життєвого циклу інфраструктурного проекту дає змогу формувати стратегії проактивного управління проектами з розумінням природи наступної точки біфуркації та невирішених проблем попередніх точок. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject зацікавлені сторони uk_UA
dc.subject парадигми управління uk_UA
dc.subject рушійні сили і опору uk_UA
dc.subject ризики та можливості uk_UA
dc.subject кафедра управління проектами uk_UA
dc.subject кафедра інформаційних технологій uk_UA
dc.title Зміна парадигм в управлінні інфрастуктурними проектами і програмами uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 005.7 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account