Вип. 1

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 28
 • Документ
  До питання використання сонячної енергії при плануванні та забудові мікрорайонів і груп житлових будинків багатоповерхової забудови
  (КНУБА, 2011) Білоус, С. Я.; Запривода, А. В.; Запривода, В. І.
  В роботі приведені 4 можливі варіанти використання сонячної енергії при плануванні та забудові мікрорайонів (груп житлових будинків). Приведені їхні переваги та недоліки. Розглянуті деякі особливості планування мікрорайонів при застосуванні 3-го варіанту. В подальших дослідженнях будуть розглянуті особливості планування та забудови мікрорайонів при застосуванні 1-го та 2-го варіантів.
 • Документ
  Системні дослідження сучасних структурних конструкцій
  (КНУБА, 2011) Плоский, В. О.; Баглюк, Р. М.
  Аналіз та створення передумов для розробки концептуально нових комп’ютерно-геометричних підходів до проектування та оптимізації просторових стрижневих структур на основі переосмислення наявного досвіду геометричного моделювання ПСС, виникнення нових технологічних можливостей, інструментарію моделювання, нових матеріалів та конструктивних рішень.
 • Документ
  Кліматологічно-оптимальний принцип обгрунтування опору теплопередачі огороджувальної конструкції будинків
  (КНУБА, 2011) Волощук, В. А.; Фроленкова, Н. А.; Рокочинський, А. М.
  В статье, на основе байесовского подхода, представленный климатологически- оптимальный принцип определения чистого дисконтированного дохода при увеличение термического сопротивления ограждающей конструкции зданий. Предложенный подход учитывает реальное изменение и вероятностный закон распределения количества градусо-суток в многолетнем разрезе. Показано, что, в отличие от существующих подходов, где количество градусо-суток принимается постоянным, учет изменения данного параметра в многолетнем разрезе может существенно повлиять на значение экономических показателей при обосновании сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции зданий.
 • Документ
  Вибір конструктивного рішення зовнішніх стін монолітно-каркасних будинків за показниками енергоефективності
  (КНУБА, 2011) Колесник, Є. С.
  В статье изложены общие положения по принципу выбора конструкций наружных стен монолитно-каркасных зданий по показателям энергоэффективности. Раскрыты особенности альтернативного принципа проектирования теплоизоляционной оболочки здания. Приведены типы стеновых конструкций, используемых в монолитно-каркасном домостроении.
 • Документ
  Геометрична комп’ютеризована модель «atmospheric radiation» для енергоефективного будівництва
  (КНУБА, 2011) Сергейчук, О. В.
  При визначенні форми, об’ємно-планувального вирішення енергоефективних будівель, оптимізації розподілу утеплювача по поверхні теплоізоляційної оболонки проектувальникам необхідно мати значення потоків сонячної (прямої та розсіяної) і теплової радіації, котрі надходять на довільно орієнтовану площину за фіксовані проміжки часу (опалювальний період, період перегріву, півроку, рік) з урахуванням мінливості метеорологічних факторів. Ці данні повинні бути закладені у норми з будівельної кліматології чи, при наймі, у нормах повинні бути первісні кліматичні параметри, достатні для подальшого розрахунку потоків за допомогою комп’ютерних програм. Необхідність створення таких норм и відповідного програмного забезпечення вже стала очевидною, що і було реалізовано в процесі роботи над ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011 «Будівельна кліматологія», який набуває чинності з 1.11.2011 р.