Технологія захисту навколишнього середовища

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 57
 • Документ
  Імплементація еколого-правових аспектів зеленого Будівництва в законодавство України
  (ІТТА, 2022) Савченко, Антоніна Михайлівна
  Розглянуто концепцію та задачі зеленого будівництва, міжнародні екологічні стандарти, їх впровадження в Україні. Особливу увагу приділено дослідженню напрямку енергоефективності будівель, його закріпленню в національному законодавстві України.
 • Документ
  Дослідження основних властивостей зворотноосмотичних мембран та їх вплив на зміну фізико-хімічного складу водних розчинів
  (КНУБА : ІТЕГІП, 2022-12) Кравченко, Марина Василівна; Василенко, Леся Олексіївна
  В статті розглянуто актуальність та особливості використання зворотного осмосу при коригуванні фізико-хімічного складу водних розчинів і, особливо, складу питної води. Основним елементом будь-якої установки зворотного осмосу є напівпроникна мембрана, що являє собою композитний полімерний матеріал нерівномірної щільності. Показано, що мембрани для зворотного осмосу повинні задовольняти певним вимогам, основними з яких є селективність до компонентів, які видаляються на даному функціональному етапі, відповідність високому рівню проникності, тобто мати високу питому продуктивність та володіти стійкою структурою, фізичною міцністю і хімічною стійкістю до середовища та стійкими фізико-хімічними властивостями в процесі їх експлуатації. Описано основні фізико-хімічні властивості мембран (селективність, питома продуктивність, коефіцієнт зниження концентрації, коефіцієнт розділення) та наведено методи їх розрахунку. Експериментально досліджено вплив температури на зміну селективності і питомої продуктивності напівпроникної мембрани для солей MgCl2 та CaCl2. Доведено, що збільшення температури розчину призводить до зростання селективності мембрани та лінійного зменшення її питомої продуктивності. Проведено експериментальні дослідження на модельних розчинах з вивчення впливу тиску на зміну селективності мембрани. Показано, що усадка структури мембрани, особливо помітна в перші години її роботи, що призводить до зниження селективності мембрани. Практично сталий режим за селективністю зазвичай настає через 4–5 год. Досліджено, що зі збільшенням концентрації солей у вихідному розчині відбувається зниження питомої продуктивності мембрани та зростання селективності. Представлено, що селективність досліджуваної мембрани в представленому діапазоні концентрацій є вищою для електролітів типу 2:2, ніж для електролітів типу 2-1. Наведені параметральні залежності зміни селективності та коефіцієнту зниження концентрації мембрани Filmtec TW30-1812-50 з часом для компонентів «модельного багатокомпонентного розчину» при тиску Р=18 атм.
 • Документ
  Проблема забруднення питної води нітрат-іонами та сучасні методи її вирішення
  (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2022-12) Кравченко, Марина Василівна; Василенко, Леся Олексіївна
  В статті розглянуто різні нормативні документи, які регламентують вміст нітрат-іонів у питній воді, а також вплив нітратів на здоров’я та безпеку життєдіяльності людини. Наведено результати досліджень щодо забруднення нітрат-іонами джерел питного водопостачання у 5 регіонах України. Фізико-хімічний аналіз проводився для джерел води з колодязів сільської місцевості, межах міст та на прилеглих до міст територіях. Доведено актуальність проблеми забруднення води нітрат-іонами, що потребує пошуку, реалізації та вдосконалення методів очистки води від нітратів. Проведено порівняльний аналіз переваг, недоліків та особливостей використання різних методів видалення нітрат-іонів з питної води, в тому числі води з нецентралізованих джерел водопостачання. Для очищення води від нітрат-іонів застосовують біологічний, іонообмінний, адсорбційний, електрохімічний метод, а також баромембранні методи, зокрема метод зворотного осмосу. Досліджено закономірності процесу зворотного осмосу при видаленні нітрат-іонів з модельних розчинів та води з колодязів. Для експериментальних досліджень використовувались зворотноосмотичні мембрани виробництва США фірми Filmtec типу TW30-1812-50. В якості досліджуваної води використовували модельні розчини Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 та, безпосередньо, воду з нецентралізованих джерел водопостачання. За відомою методикою було визначено селективність мембрани та коефіцієнт відбору пермеату. Побудовано параметральні криві залежності селективності мембрани по відношенню до NO3- від зростання робочого тиску від 0,5 МПа до 1,9 МПа для модельних розчинів різної концентрації. Отримано залежності зміни концентрації нітрат-іонів води з колодязя та селективності (φ, %) мембрани по відношенню до NO3- від робочого тиску. На підставі отриманих результатів досліджень зроблено висновок про високу ефективність очищення води від нітратів зворотним осмосом низького тиску (в діапазоні від 0,5 МПа до 1,9 МПа) та визначено параметри досліджуваного процесу, що дозволить досягати норм ГДК нітратів у питній воді.
 • Документ
  Розрахунок ефективності електромагнітного екранування композиційними матеріалами з електропровідними немагнітними добавками
  (2021) Панова, О. В.; Краснянський, Г. Ю.; Азнаурян, І. О.
  Представлено результати теоретичних досліджень захисних властивостей композиційних облицювальних матеріалів на основі діелектричної матриці з немагнітним електропровідним наповнювачем у широкому діапазоні частот падаючого електромагнітного випромінювання. Отримано вирази для величин проходження, відбиття та поглинання і розрахованої на їх основі ефективності екранування електромагнітного випромінювання матеріалом. Необхідні для розрахунків залежності діелектричної проникності та електро-провідності композиту від об'ємної частки електропровідної добавки отримано на підставі гіпотези подібності при врахуванні ненульової провідності діелектричної матриці. Встановлено задовільну відповідність результатів розрахунків із виміряними характеристиками екранування зразків металосилікатних матеріалів на основі гідросилікатів кальцію та мідного порошку. Загалом наведені результати показують адекватність запропонованої розрахункової методики і свідчать, що вона може бути використана для попередніх оцінок характеристик екранування при проєктуванні електромагнітних екранів на основі композиційних облицювальних матеріалів.
 • Документ
  Monitoring And Management Ion Concentrations In The Air Of Industrial And Public Premises
  (2022-02-25) Bolibrukh, Borys; Glyva, Valentyn; Natalia, Kasatkina; Levchenko, Larysa; Tykhenko, Oksana; Panova, Olena; Bogatov, Oleg; Petrunok, Tetiana; Aznaurian, Iryna; Zozulya, Sergey; Aznaurian, Iryna
  This paper reports a substantiated method and a designed device for controlling the concentrations of air ions in premises in accordance with the European standards SBM 2015. The use of an ultrasonic humidifier with a capacity of 25 W for two hours increases the concentration of negative ions around the device from 240 to 560 cm-3, positive ones ‒ from 260 to 410 cm-3. The intensity of the electrostatic field of a polymeric coating decreases from 5.1 to 0.2 kV/m. The disadvantage of the humidifier is a small radius of influence (1.0–1.5 m) and the inability to control the polarity of ions. It has been experimentally established that air cooling systems (split systems) deionize the air of the premises. Degrees of deionization and dominating polarity are unpredictable and different for devices of different manufacturers and brands. To control the ion composition of the air simultaneously with the maintenance of normative relative humidity and stresses of static fields, the structure was proposed and the effectiveness of a bipolar ultrasonic air ionizer with adjusted performance and dominating polarity has been tested. The maximum productivity of the ionizer is 4,000–5,000 cm-3. The radius of exposure is 5 m (reducing the concentration of ions with a distance to 500 cm-3). To pass the ionized air through an air capacitor, the number and predominant polarity of air ions are regulated by the polarity and voltage on the covers of the capacitor. It was established that in order to service a room with an area of 50 m2, an ultrasonic emitter with a capacity of 25 W would suffice. The adjustability of the device performance makes it possible to reduce or increase the service area. The ability to purify air from suspended particles is shown. During the two hours of operation of the ionizer, the dust content decreased from 4.3–4.4 mg/m3 to 1.4–1.6 mg/m3.