Фізична культура та спорт

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 13
 • Документ
  Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді
  («Охотнік», 2021-03-27) Киселевська, Світлана Михайлівна; Озерова, Ольга Анатоліївна
  Розглядаються зміст і проблеми фізичного виховання студентів, визначаються основні напрямки вирішення проблем в комплексі з професійно-прикладною підготовкою.
 • Документ
  Програма оздоровчого тренування для студентів спеціальної медичної групи
  (Охотнік, 2019-03-29) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Мета роботи полягала у подальшій розробці ефективної, й разом з тим, простої програми оздоровчих вправ широкої спрямованості, яка орієнтована на студентів спеціальної медичної групи. Програма оздоровчих вправ широкої спрямованості, яка була запропонована студентам, вирізнялася простотою, високою корисністю і ефективністю. Основним критерієм під час виконання програми було визначення якості самопочуття, а саме: кожне заняття повинно приносити відчуття втоми в усьому тілі, задоволення від виконаних вправ, покращення загального самопочуття та настрою.
 • Документ
  Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді
  («Охотнік», 2021-03-27) Киселевська, Світлана Михайлівна; Озерова, Ольга Анатоліївна
  Розглядається подальше вивчення змісту і проблем фізичного виховання студентів і визначення напрямку їх вирішення в комплексі з професійно-прикладною підготовкою. Узагальнення позитивного досвіду вузівської роботи дає змогу намітити основні напрямки системного вирішення актуальних проблем фізичного виховання й удосконалення студентів. Важливе значення для підвищення оздоровчої й прикладної дієвості фізичного розвитку й вдосконалення студентів має базування викладання на принципах педагогіки співробітництва, уніфікації з європейською системою освіти, взаємодії вузівської фізичної освіти з програмами укріплення здоров’я і формування здорового способу життя з професійно орієнтованим навчанням.
 • Документ
  Оцінка аеробних можливостей організму студентів за результатами тесту Купера
  (СПД «Охотнік», 2019-05-24) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Мета роботи полягала в подальшому дослідженні рівня аеробних можливостей організму студентів. Результати дослідження показали, що велика кількість студентів має незадовільний рівень фізичної підготовленості та фізичної працездатності (31,4%). Тому, слід збільшити кількість годин на фізичне виховання у навчальних планах студентів, що дасть їм можливість займатися оздоровчими вправами та підвищувати свій рівень фізичної підготовленості протягом навчання в університеті.
 • Документ
  Особливості фізичного самовдосконалення студентської молоді
  («Охотнік», 2018-10-27) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Метою роботи було подальше дослідження та удосконалення процесу фізичного самовдосконалення студентської молоді. Зміст експериментальної програми підготовки студентів до фізичного самовдосконалення дозволяє покращити рівень загальної фізичної і теоретичної підготовленості студентів. Ефективність системи фізичного виховання студентської молоді потребує удосконалення. Враховуючи існуючий стан здоров’я студентської молоді потрібна така організація процесу фізичного самовдосконалення, яка б забезпечила збільшення функціональних резервів за рахунок засобів физичної культури і індивідуальних фізичних навантажень у відповідності з фізичним станом молоді.