Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Енергетична оцінка як критерій обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетинів міських магістралей

Show simple item record

dc.contributor.author Тарасюк, В.
dc.date.accessioned 2022-11-02T10:25:08Z
dc.date.available 2022-11-02T10:25:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Тарасюк В. Енергетична оцінка як критерій обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетинів міських магістралей / В. Тарасюк // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 11. – С. 22 - 30. – Бібліогр. : 21 назва. uk_UA
dc.identifier.issn 2310-0516
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/10337
dc.description.abstract Сучасний стан і якість роботи автомобільного транспорту багато в чому визначається ефективністю роботи міського транс-порту на вулично-дорожній мережі міст. Від якісних показників його роботи, в значній мірі, залежить економічний розвиток міст, рівень комфортності та умов життєдіяльності людей у населених пунктах країни. Оскільки рівень ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міста значною мірою визначається ефективністю функціонування місць максимальної концентрації транспортних потоків - транспортно-планувальних вузлів, то особливу увагу потрібно привернути саме до цих елементів вулично-дорожньої мережі міста. В зв’язку з цим аналіз та дослідження енерговитрат транспортного потоку як одного із критеріїв оцінки вибору інженерно-планувального рішення транспортно-планувальних вузлів є актуальним напрямом для подальших наукових досліджень. При цьому оптимізація їх планува-льних рішень розглядається лише як одна із складових при системному підході до мінімізації транспортних енерговитрат як на вулично- дорожній мережі міст, так і в транспортному комплексі України в цілому. В даній роботі розглянуто енергетичну оцінку як один критеріїв обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей на прикладі транспортно- планувального вузла на перетині Кільцева дорога - проспект Перемоги - проспект Академіка Палладіна у місті Києві. Для здійснення відповідної оцінки використовується раніше запропонована модель оцінки впливу енерговитрат транспортного потоку на обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей з врахуванням впливу окремих проектних параметрів, які характеризують вибір їх планувальних рішень, в порівнянні з моделлю визначення транспортних енерговитрат з допомогою інструменту для імітаційного моделювання - програмного комплексу PTV Vissim. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject транспортний потік uk_UA
dc.subject розрахункова модель uk_UA
dc.subject транспортні енерговитрати uk_UA
dc.subject перетин міських магістралей uk_UA
dc.subject транспортно-планувальний вузол uk_UA
dc.subject кафедра архітектурних конструкцій uk_UA
dc.title Енергетична оцінка як критерій обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетинів міських магістралей uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account