Вибрані статті з наукових збірників

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/27

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 265
 • Документ
  Application of stiffness rings for improvement of operating reliability of the tank with shape imperfections
  (КНУБА, 2020) Lukianchenko, O. O.
  An efficiency of using of two stiffness rings for improvement of operating reliability of the tank with real shape imperfection at the action of combination load was evaluated. The computer model of the tank was constructed in the form of the thin cylindrical shell by of the program complex of finite element analysis. The tank stability problem under separate and joint action of surface pressure and axial compression was solved by the Lancosh method in linear formulation and as a nonlinear static problem by the Newton-Raphson method. The region of the tank failure-free work, which has the graphical presentation, confirmed the improvement of the tank wall stability due to the use of stiffness rings, especially in the area of surface pressure action.
 • Документ
  Buckling and vibrations of the shell with the hole under the action of thermomechanical loads
  (КНУБА, 2020) Bazhenov, V. A.; Krivenko, O. P.
  The paper outlines the fundamentals of the method of solving static problems of geometrically nonlinear deformation, buckling, and vibrations of thin thermoelastic inhomogeneous shells with complex-shaped midsurface, geometrical features throughout the thickness, under complex thermomechanical loading. The technique is based on the geometrically nonlinear equations of three-dimensional thermoelasticity, the finite element formulation of the problem in increments, and the use of the moment finite-element scheme. A thin shell is considered by this method as a threedimensional body. We approximate a shell by one spatial universal finite element (FE) throughout the thickness. The universal FE is based on an isoparametric spatial FE with polylinear shape functions for coordinates and displacements. The universal element has additional variable parameters introduced to expand its capabilities. The method of modal analysis of the shell is based on an approach that at each current stage of thermomechanical loading takes into account the stresses accumulated at the previous stages. The developed algorithm allows one to study geometric nonlinear deformation and buckling of elastic shells of an inhomogeneous structure with a thin and medium thickness, as well as to study small vibrations of the shells relative to the reference deformed state caused by static loading, taking into account large displacements and a prestressed state. An analysis of the stability and vibration of the spherical panel with the hole is carried out. The effect on the frequencies and mode shapes of the shell of the sequential action of thermal and mechanical loads is investigated.
 • Документ
  Розв’язання плоскої задачі теорії пружності методом перехресних прямих
  (КНУБА, 2012) Пошивач Д.В.
  Викладено методику розрахунку плоского напруженого стану прямокутної пластини із застосуванням методу перехресних прямих. При цьому в процедуру методу прямих внесені деякі зміни, що дозволяють отримати уточнений розв’язок.
 • Документ
  Дослідження методом Монте-Карло динамічної стійкості звареної двотаврової балки при випадковому параметричному навантаженні
  (КНУБА, 2010) Пошивач, Дмитро Володимирович
  Методом Монте-Карло досліджується стійкість за імовірністю параметричних коливань звареної двотаврової балки під дією випадкового динамічного згинального навантаження. Побудовано границі стійкості за статистичною частотою таких коливань.
 • Документ
  Визначення НДС просторового тіла методом „прямих”
  (КНУБА, 2009) Станкевич, А. М.; Шкельов, Л. Т.
  В роботі викладено методику визначення напружено деформованого стану просторового пружного тіла, яка будується на застосуванні методу прямих. В якості невідомих прийнято компоненти вектора переміщень. За умови дискретизації у двох напрямах, тримірна задача зводиться до одномірної. Прийнята періодичність зміни невідомих у напрямах дискретизації дозволяє отримати таку матрицю диференціальних рівнянь, для якої знаходиться точне аналітичне рішення.
 • Документ
  Визначення напружено-деформованого стану пластини методом прямих з використанням рядів Фур`є
  (КНУБА, 2013) Левківський, Д. В.
  В статті розглядається плоска деформація товстої пластини. Для зниження вимірності вихідних диференціальних рівнянь використовується метод прямих у поєднанні з методом Бубнова-Гальоркіна-Петрова. При шарнірному закріпленні по торцевих площинах x = 0 , x l = можливе використання рядів Фур`є по координаті x . Це зводить вихідну систему редукованих диференціальних рівнянь до системи алгебраїчних рівнянь.
 • Документ
  Про один метод розв’язання осесиметричної задачі теорії пружності для полого диска змінної товщини
  (КНУБА, 2013) Гревцев, О. К.; Геращенко, О. В.
  Отримане точне розв’язання диференціальних рівнянь теорії пружності для полого диска змінної товщини при осесиметричному навантаженні на його внутрішні і зовнішні криволінійні поверхні. Формули для напружень отримані вперше і дозволяють визначити їх величину у будь-якій точці розглянутого тіла обертання. При цьому бічна поверхня та поверхня полості диска може мати будь-який профіль.
 • Документ
  До зниження вимірності і граничних задач теорії пружності за методом прямих
  (КНУБА, 2010) Станкевич, Анатолій Миколайович; Чибіряков, Валерій Кузьмич; Шкельов, Леонід Тихонович; Левківський, Дмитро Володимирович
  В даній статті розглядається комбінований метод для розв’язання плоскої задачі теорії пружності (плоска деформація). Він включає ефективний чисельний метод розв’язання крайових задач звичайних диференціальних рівнянь – метод С.К. Годунова, класичний варіант метода «прямих» із застосуванням узагальненого метода Бубнова-Гальоркіна для побудови розрахункових рівнянь. Для наочності виникаючих при цьому перетворень застосовано індексну форму запису, що широко використовується в тензорному численні. Даний метод має великі перспективи для розв’язання задач динаміки та тривимірних задач.
 • Документ
  Напіваналітичний кільцевий скінченний елемент для моделювання просторового напруженого стану армованих тіл з тріщинами
  (КНУБА, 2013) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Солодей, І. І.
  В представленій роботі для чисельного моделювання процесу руйнування залізобетонних конструкцій [1] розглянуто кільцевий скінченний елемент із меридіональним перерізом у вигляді випуклого чотирикутника, в межах якого використано полілінійний закон апроксимації переміщень на основі поліномів Лагранжа. Вздовж кільцевої координати невідомі представлені у вигляді рядів Фур’є. Для побудови рівнянь застосовується моментна схема скінченного елемента.
 • Документ
  Матриця мас модифікованого просторового скінченного елемента неоднорідної оболонки
  (КНУБА, 2013) Баженов, В. А.; Кривенко, О. П.; Соловей, М. О.
  Розглянута побудова матриці мас універсального просторового скінченного елемента, який призначений для дослідження процесів геометрично нелінійного деформування пружних неоднорідних оболонок при дії навантаження, що змінюється у часі.