Вибрані статті з наукових збірників

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/27

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 234
 • Документ
  Виїзна конференція кафедри основ архітектури та архітектурного проектування «Сучасні тенденції розвитку дерев'яної сакральної архітектури»
  (КНУБА, 2020) Івашко, Юлія Вадимівна; Сьомка, Сергій Володимирович; Ушаков, Гліб Наумович
  У статті описуються результати та висновки виїзної науково- практичної конференції кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА "Сучасні тенденції розвитку дерев'яної сакральної архітектури" 7 вересня 2019 року.
 • Документ
  “Авторський стиль” православних храмів О. С. Слєпцова
  (КНУБА, 2020) Івашко Юлія Вадимівна; Пономаренко Г. О.
  В статті аналізується на прикладах православних храмів О.Слєпцова можливість поєднання чітко визначеної канонічності і новаторства. Храм XXI століття повинен бути водночас і сучасним, тобто існувати в своєму часі з новими матеріалами і конструкціями, тому О. С. Слепцов сміливо експериментує з формою і розплануванням, вважаючи, що це не прагнення вразити оригінальністю образу, а відповідь на запити сучасного суспільства.
 • Документ
  Структура терминалов для различных типов аэропортов
  (КНУБА, 2020) Касім Мохаммед Басім; Сьомка, Сергій Володимирович
  В статье рассмотрены вопросы формирования современных терминалов международных аэропортов, обеспечивающих на современном этапе комфортность и безопасность передвижения пассажиров и их багажа в рамках международных аэропортов. Сформулирована структура современных терминалов различной величины в зависимости от их пропускной способности. Дано определение терминала как основного функционального элемента современного международного аэропорта, обеспечивающего безопасность и комфортность доставки пассажиров и их багажа по месту назначения. Разработаны рекомендации по классификации современных терминалов в зависимости от их назначения и площади: малые, средние, большие и их комплексы в международных аэропортах.
 • Документ
  Формування гармонійного архітектурного середовища гелікорту що підпорядковується блакітній лінії
  (КНУБА, 2020) Семироз, Ніна Григорівна
  В статті розглядається проблема транспортного сполучення в місті Києві. Пропонується введення прогресивних методів організації транспортного руху – організації повітряного сполучення в межах міста. Визначається новий тип конструктивної надбудови для обслуговування пасажирів повітряного транспорту – гелікорти. Надається визначення слову гелікорт. Визначаються проблеми з формування нормативної бази для такого виду споруд. Піднімається питання формування гармонійного архітектурного середовища міста Києва з будівництвом гелікортів. Наводяться приклади будівництва гелікортів як в Україні, так і за кордоном. Робиться висновок о необхідності передбачення стратегії розвитку нових архітектурних форм, що підпорядковуються блакитним лініям міста Києва.
 • Документ
  Щоденник обмірно-проектної практики. Дубно – літо 2017
  (КНУБА, 2019) Слєпцов, Олег Семенович; Ніканоров, С. О.; Ладан, Тетяна Миколаївна; Пивоваренко О. В.
  У статті описуються методичні особливості проведення практики для студентів першого курсу кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА у 2017 році у рамках програми співпраці з з Державним історико-культурним заповідником у м. Дубно. Також особливістю було включення до програми співпраці дипломних проектів на тему відновлення середовища цього заповідника, які виконали студенти шостого курсу.
 • Документ
  Вираження сакрального у розвитку архітектурно-образної структури православних комплексів
  (КНУБА, 2020) Дунаєвський, Є. Ю.; Слєпцов, Олег Семенович
  В статті розглянута актуальність теми дослідження, яка обумовлена поступовим відродженням православного церковного зодчества в Україні. Відсутність науково-методичної бази призводить до масового, не індивідуального будівництва нових храмів … це відчувається коли дивишся на нього, коли знаходишся у ньому. Щоб уникнути цього холодного відтінку потрібно приділити увагу сакральним образам православних храмів та різновидам підходу до сучасного проектування православних храмових комплексів. У статті є наголос на тому, що підходити до символічного образу того чи іншого елемента в храмі треба ґрунтуючись на своєрідне трактування Святих Писань. Зодчий має трансформувати всі свої висновки в образ, символ і втілити його у проектування храму. Православний храм являє собою складний, невичерпний у своїй видимості символ. Його розміщення, храмова архітектура, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, система розпису символічно виражає те, що безпосередньо зобразити неможливо. Людина не свідомо зчитує всі ці символи навіть не замислюючись, так і складається враження та розуміння церкви, чи навпаки. У статті також показані сучасні приклади храмового будування, де наочно можна простежити застосування та сучасну інтерпретацію церковних символів у розвитку архітектурно-образної структури
 • Документ
  Зональний ансамбль міста – охоронний комплекс: проект «Замок» – Дубно
  (КНУБА, 2019) Слепцов, О. С.; Ладан Т. М.
  У статті обґрунтовано універсальну модель культурноосвітнього проекту – проект "Замок". Ця модель передбачає на основі 5 етапів розвиток різних міст країни, де є середньовічний замок. Ці етапи наочно описані на прикладі перспективного реконструкції історичного середовища міста Дубно. Постановка проблеми: Визначні історико-архітектурні території України потребують замість точкового відновлення об'єктів системних проектів поетапного відродження всієї території.
 • Документ
  Особливості проведення обмірно-проектної практики студентів І курсу в м. Дубно
  (КНУБА, 2019) Слепцов, О. С.; Ніканоров, С. О.; Сьомка, С. В.; Щербаков, О. В.
  У статті описуються науково-методичні результати п'ятого року (2019) співпраці між кафедрою Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА і Державним історико-культурним заповідником у м. Дубно стосовно участі студентів і викладачів у благоустрої і регенерації історичного середовища міста Дубно. Постановка проблеми: сучасна архітектурна освіта потребує різноманітних експериментальних впроваджень до підготовки фахівців і особливе значення має розробка методики навчання студентів діяти в умовах історичних зон.
 • Документ
  Фасад багатоповерхового житлового будинку: основні та додаткові прийоми
  (КНУБА, 2020) Козлова, Наталія Вікторівна
  Пластика у вирішенні багатоповерхових житлових будинків (БЖБ) -найбільш сильний засіб архітектурної виразності. В статті визначено основні та додаткові прийоми архітектури фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням вимог візуальної екології (відеоекології) на прикладі м.Києва. До основних прийомів віднесено ті, що формують об´ємно- просторову структуру, описують функціонально-планувальну організацію будинку. До додаткових прийомів віднесено ті, що формують фасадну оболонку, фасадну площину. На рівні крупної пластики архітектурно-просторової структури це прийоми: влаштування поліфункціонального будинку; горизонтального членування будинку через кожні 9 поверхів; розділення тіла будинку повітряними зонами, піднятого над землею будинку для збереження ґрунтового шару («будинок на опорах»); змішаних планувальних структур будинків із специфічним вирішенням окремих поверхів та ін.. На рівні крупної пластики прийоми: крупних вертикальних членувань (різноманітні зсуви об’ємів будинку один відносно одного): зміщення вертикального ряду однієї або декількох секцій; зсув частини планувальних одиниць; різноманітні за формою та розмірами об’єми еркерів; об’єднання поверхні фасаду у єдиний орнаментальний малюнок за рахунок крупного рельєфного або кольорового орнаменту та ін.. На рівні мілкої пластики прийоми архітектурної організації фасадного поля БЖБ: вирішення віконних та дверних прорізів: форми, розмірів, пропорцій, ритм та розміщення їх один відносно одного на фасадній площині, обрамлення віконних прорізів; синтезу мистецтв; арт-терапії, суперграфіки, графіті в межах визначених планувальною одиницею будинку; «зеленого графіті», пермакультури, вертикального/горизонтального зонування буферних просторів будинку, елементів огороджень сходово-ліфтових вузлів та ін.. В статті зазначено, що на стадіях розробки передпроектних та проектних пропозицій БЖБ слід застосовувати основні прийоми. В умовах вже складеного житлового середовища, в м.Києві, слід застосовувати додаткові прийоми, за умови проведення візуально-ландшафтного аналізу містобудівної ситуації.
 • Документ
  Основні фактори що впливають на формування спортивного комплексу закладу вищої освіти
  (КНУБА, 2020) Кравцов, Д. С.; Слєпцов, Олег Семенович
  Сучасний стан галузі фізичної культури та спорту України знаходиться в некращому стані. Зокрема, за статистичними даними, процент замученості населення до занять фізичною культурою та спортом становить всього близько 10%. В таких умовах особливого значення набуває фізичне виховання молоді. Особливо, фізичне виховання студентів закладів вищої освіти, адже процес фізичного виховання у закладі вищої освіти можливо розглядати як один з основних рубежів для формування в молодого покоління свідомого та мотивованого ставлення до фізичної культури та спорту. Як наслідок, зростає важливість спортивних комплексів закладів вищої освіти. Проте, багатьма дослідниками відзначається поганий стан вітчизняної мережі спортивних комплексів закладів вищої освіти, звідки виникає потреба більш детального вивчення питання проектування та реконструкції даного структурного елементу освітнього закладу. Для кращого розуміння процесу формування та подальшої експлуатації спортивних комплексів мережі закладів вищої освіти доречно ознайомитись із основними факторами що на них впливають. Проведені дослідження дозволяють виявити низку таких чинників і, хоч більшість з цих факторів є актуальною для будь-яких типів будівель та споруд, є ряд відмінних чинників, що притаманні саме спортивним комплексам мережі закладів вищої освіти. Зокрема, характерним для спортивного комплексу закладу вищої освіти фактором формування є особливості державної системи фізичного виховання, що визначають : об’єм навантажень; розмаїття доступних для вивчення видів спорту; поділ займаючихся на три категорії; необхідність організації безперервної роботи спортивних просторів. Особливого значення набувають сучасні тенденції в фізичному вихованні. Фахівці відзначають значну роль мотиваційної спроможності спортивного середовища навчального закладу в формуванні в студентів здорового способу життя. Пропонується застосування середового підходу при формуванні спортивного комплексу. В статті також приведено та розглянуто низку інших факторів, зокрема : містобудівні, природно-кліматичні, екологічні, архітектурно-планувальні, об’ємно-просторові, інженерно-конструктивні, соціально-економічні. Розглянуто також вплив профілю закладу вищої освіти. Аналіз приведених в статті чинників та їх врахування при проектуванні, реконструкції та модернізації спортивних комплексів закладів вищої освіти дозволить сформувати найбільш оптимальне рішення комплексу, що відповідатиме потребам навчального процесу та матиме значну ефективність.