Енергоефективність в будівництві та архітектурі

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/142

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Техніко-економічне обгрунтування систем опалення із поворотними випромінювачами
  (КНУБА, 2015) Шепітчак, В. Б.; Желих, В. М.; Фурдас, Ю. В.
  У даній статті наведено техніко-економічне порівняння інфрачервоних систем опалення, які базуються на використанні поворотних та стаціонарних електричних нагрівачів. Проведено техніко-економічне обґрунтування використання променевих систем опалення з поворотними інфрачервоними електричними обігрівачами.
 • Документ
  Залежність температури внутрішнього повітря від конструкції зовнішнього захищення та інтенсивності соняшнього випромінювання
  (КНУБА, 2015) Желих, В. М.; Шаповал, С. П.; Венгрин, І. І.
  Наведено результати числового аналізу залежності основних параметрів при проектуванні теплозахищення в літній період року. Досліджено вплив максимальної та середньої інтенсивності сонячної радіації, термічного опору утеплювача та коефіцієнта теплозасвоєння утеплювачем на максимальну кількість теплоти передану зовнішнім захищенням внутрішньому приміщенню.
 • Документ
  Економічна доцільність використання побутової біогазової установки
  (КНУБА, 2015) Желих, В. М.; Пашкевич, В. З.; Фурдас, Ю. В.
  Запропоновано схему теплопостачання побутового біореактора, згідно якої сонячне випромінювання безпосередньо нагріває поверхню резервуара. Обґрунтовано ефективність даного технічного рішення та встановлено термін його окупності. Представлено типоряд побутових біогазових установок із вказаними рекомендованими габаритними розмірами та прогнозованою кількістю виходу біогазу.
 • Документ
  Визначення полів температури та швидкості повітря в приміщенні з використанням термосифонного геліоколектора
  (КНУБА, 2013) Желих, В. М.; Лесик, Х. Р.
  Рассмотрены базовые аспекты солнечного пассивного строительства. Приведены основные виды солнечного обогрева помещений и преимущества установки термосифонных гелиоколлекторов. Построены поля температуры и скорости воздуха в объеме исследовательского модуля с установленным пассивным солнечным воздухонагревателем для различной мощности инфракрасного излучения. Осуществлен анализ полученных результатов
 • Документ
  Порівняльний аналіз розрахункових моделей полімерних сонячних колекторів
  (КНУБА, 2013) Желих, В. М.; Пізнак, Б. І.
  В роботі виконаний порівняльний аналіз результатів аналітичних та експериментальних досліджень теплової ефективності полімерного сонячного колектора. В результаті співставлення отриманих залежностей встановлено функцію розбіжності, що дозволяє внести поправку для інженерних розрахунків геліосистем за запропонованою методикою.
 • Документ
  Техніко-економічні аспекти енергоощадності при реконструкції систем опалення
  (КНУБА, 2011) Возняк, О. Т.; Желих, В. М.; Юркевич, Ю. С.
  В Україні обсяг робіт, спрямованих на зменшення споживання теплової енергії в житлово-комунальному секторі, залишається надзвичайно малим, що, в першу чергу, пояснюється потребою залучення значних інвестицій та великими термінами окупності цих заходів. Проте постійне зростання цін на енергоносії вимагає невідкладного вирішення цієї проблеми, а відсутність державного фінансування, обмежені фінансові можливості як місцевих територіальних громад так і населення вимагає особливо зваженого підходу до вибору як самих термореноваційних заходів, так і до об’єктів, на яких вони впроваджуються.