2023

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11221

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Кадастровий облік земельних ділянок: проблеми та напрямки розвитку
    (КНУБА, 2023) Бартош, Михайло; Маліновська, Лілія; Маліновський, Олег; Чудовська, Вікторія
    У системі управління земельними ресурсами та землекористуванням важливу роль відіграє державний земельний кадастр. Він дозволяє здійснювати ряд важливих дій в різних сферах держави. Державний земельний кадастр – це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів. Аналізуючи земельно-кадастрову систему як систему відомостей про природне, правове і господарське становище земель, можна зробити висновки, що ця система потребує подальшого наукового та методичного забезпечення.