Навчально-методичні документи

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11228

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Методичні вказівки для підготовки до атестаційного екзамену
  (КНУБА : Талком, 2024) Шамич, Олександр Миколайович; Озерова, Ольга Анатоліївна
  Як визначено в Законі України «Про вищу освіту» атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностних вимог стандартів вищої освіти. Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фізичне виховання і спорт» спеціальності 017 Фізична культура і спорт першого освітнього рівня (бакалавр) проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується врученням документа державного зразка про присудження випускнику ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр фізичної культури і спорту» за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
 • Документ
  Методичні рекомендації до організації та проходження практик
  (КНУБА : Талком, 2023) Озерова, Ольга Анатоліївна; Войтенко, Оксана Анатоліївна; Ляшенко, Алла Олексіївна
  Містять загальні положення, мету, завдання, зміст та організацію Навчально-ознайомчої, Спортивно-педагогічної, Педагогічної та Виробничої (тренерської) практик. Надані перелік залікових документів до кожного виду практики, індивідуальні завдання, рекомендації до організації і проведення практик, критерії оцінювання, спеціальна література, інші інформаційні ресурси та ін. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Пілатес як засіб фізичного вдосконалення студентів спеціальної фізичної групи: навчальний посібник
  (КНУБА, 2021) Шамич, Олександр Миколайович; Озерова, Ольга Анатоліївна
  Призначено для студентів усіх курсів навчання і напрямів підготовки. Містить загальну характеристику оздоровчої системи пілатес, історію її виникнення та розвитку. Проаналізовано особливості та принципи виконання вправ за методикою пілатеса. Розглянуто організаційні моменти побудови занять для самостійної роботи. Надано комплекси вправ, різні за складністю виконання (для початківців та досвідчених); підібрано за спрямуванням (вплив на конкретні м'язи або групи м’язів, на корекцію хребта) тощо. Зазначено показання, протипоказання, а також запобіжні заходи під час занять. Рекомендовано студентам для самостійних занять.
 • Документ
  Професійно-педагогічне удосконалення в обраному виді спорту : методичні вказівки
  (КНУБА, Талком, 2023) Озерова, Ольга Анатоліївна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Професійно-педагогічне удосконалення в обраному виді спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для курсової роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, вимоги до написання курсової роботи, спеціальна література, інші інформаційні ресурси для вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (КНУБА, 2023) Озерова, Ольга Анатоліївна
  Містять вступ, мету, завдання, основні етапи виконання курсової роботи; правила мови і стилю, написання курсової роботи; вимоги щодо обсягу, структури і змісту, а також оформлення курсової роботи. Надані загальні правила цитування та посилання на використані джерела, критерії оцінювання курсової роботи, відомості про захист курсової роботи, правила представлення додатків, спеціальна література, інші інформаційні ресурси. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Ергогенні засоби в спорті : методичні вказівки
  (КНУБА, Талком, 2023) Озерова, Ольга Анатоліївна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Ергогенні засоби в спорті». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Спортивне та оздоровче харчування : методичні вказівки
  (КНУБА, Талком, 2023) Озерова, Ольга Анатоліївна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Спортивне та оздоровче харчування». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Теорія і методика спортивної підготовки : методичні вказівки
  (КНУБА, 2023) Озерова, Ольга Анатоліївна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Теорія і методика спортивної підготовки». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Гігієна фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр
  (КНУБА, 2023) Озерова, Ольга Анатоліївна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Гігієна фізичного виховання і спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.