Вип. 50

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/187

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 59
 • Документ
  Теория и практика градостроительства Донбасса в начале 20 века
  (КНУБА, 2013) Яценко, В. А.
  Рассмотрено формирование теории и практики градостроительства в начале 20 века, выделены основные этапы и виды работ, зарождение нормативно-законодательной базы. Уделено внимание некоторым авторам, их разработкам, которые сформировали в дальнейшем основы развития градостроительства Донбасса.
 • Документ
  Вплив міського середовища на демографічну ситуацію в Україні
  (КНУБА, 2013) Штепа, К. О.
  Проаналізовано демографічну ситуацію в регіонах України, основні показники впливу на смертність і захворювання населення та визначено стратегічні напрямки для покращення ситуації.
 • Документ
  Житлові будинки-квартали
  (КНУБА, 2013) Яблонська, Г. Д.
  Розглядаються питання формування житлового кварталу як проміжної структуроутворюючої ланки між «містом» і «житловим будинком». Еволюція житлової квартальної забудови. Причині, за якими, місто в ХХ ст. опинилось без кварталу, як форми ефективної організації простору міста. Сучасний досвід проектування житлових будинків-кварталів.
 • Документ
  Особливості інженерно-геодезичного забезпечення будівництва стадіону «Арена Львів»
  (КНУБА, 2013) Шульц, Р. В.; Білоус, М. В.; Анненков, А. О.; Ковтун, В. Я.; Хайлак, А. М.
  В статті розглянуто питання застосування сучасних геодезичних технологій для забезпечення будівництва футбольного стадіону у місті Львові. Підтверджено факт, що в умовах сучасного будівництва складних споруд реальним є досягнення точності виконання робіт на рівні 2 мм.
 • Документ
  Типологічні особливості «безпечного» архітектурного середовища
  (КНУБА, 2013) Шебек, Н. М.
  Охарактеризовані типові ознаки і критерії досконалості середовищних утворень, що покликані захищати людину від несприятливих впливів природного, соціального і техногенного оточення.
 • Документ
  Оцінка напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання
  (КНУБА, 2013) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто і проаналізовано загальний порядок визначення напруженодеформованого стану магістральних газопроводів які знаходяться в складних ґрунтових умовах. Запропоновано рекомендації щодо обґрунтування точності виконання інженерно-геодезичних робіт при проведені моніторингу газопроводів на стадії їх експлуатації.
 • Документ
  Конструкції гідроізоляції – новий розділ у складі проектно-кошторисної документації
  (КНУБА, 2013) Чертков, О. Ю.; Соловей, Д. А.
  Виконується аналіз найбільш поширених проблем, які виникають в результаті неправильного проектування та влаштування гідроізоляції. Значна увага приділяється можливості розробки окремих розділів проектної документації, в яких передбачається вирішення питання конструювання гідроізоляційних систем.
 • Документ
  Нова система нормування витрат часу для прийняття технологічних рішень
  (КНУБА, 2013) Тонкачеєв, Г. М.
  Розглядається нова система нормування часу для прийняття технологічних рішень при оцінюванні ефективності комплектів будівельної оснастки. Система побудована на принципах використання цілих чисел для визначення часу дій при виконанні технологічних операцій.
 • Документ
  Методичний зміст заняття з іноземної мови: функціональність, як його складова
  (КНУБА, 2013) Тарасенко, І. П.
  Розглядаються проблеми комунікативного навчання, а саме функціональність як його складову. Автор розглядає різні види вправ, їх особливості та вмотивований характер мовленнєвої діяльності.
 • Документ
  Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения
  (КНУБА, 2013) Рейцен, Е. А.; Кучеренко, Н. Н.
  Статья является продолжением статьи Рейцен Е.А., Кучеренко Н.Н., опубликованной в сборнике № 49 и отражает опыт (международный и Украины) по решению проблемы повышения безопасности движения пешеходов с учётом вклада представителей КНУСА.