Вип. 22

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/348

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі
  (КНУБА, 2015) Цюцюра, Микола Ігорович
  Ціннісно-орієнтований підхід у формуванні змісту освіти при якісному наданні освітніх послуг (дистанційна підготовка, інтернет-семінари тощо) надає переваги: можливість підготовки цільової аудиторії абітурієнтів; надання професійно-орієнтованих консультацій; оптимізація фінансових витрат університету. Високу ефективність показала практика залучення аспірантів та випускників до формування знань, необхідних для забезпечення професійної підготовки. Така практика відповідає концепції електронного навчання з урахуванням життєвого циклу відтворення знань. Функції університету при цьому зводяться до організації навчального процесу – формування навчальних планів, навчальних дисциплін професорсько-викладацьким складом та компетентними особами. Прискорене зниження актуальності, так зване «старіння» знань, у багатьох галузях ускладнює процеси та технології управління цінностями змісту освіти.
 • Документ
  Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель
  (КНУБА, 2015) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Малина, Богдан Сергійович
  Проаналізовано роботи із застосування нечіткої логіки для діагностики будівельних конструкцій та пошкоджених будівель. Проведено аналіз нечітких систем, які дозволяють розв’язати задачі інформаційної технології для підтримки прийняття рішень щодо діагностики технічного стану будівель. Розв’язання такої задачі може забезпечити значний прогрес у наукових дослідженнях, а також мати важливе прикладне значення для ведення моніторингу технічного стану об’єктів різного призначення (зокрема будівельних), своєчасний правильний аналіз яких дозволить попереджати виникнення небажаних та аварійних ситуацій.
 • Документ
  Застосування семантичної мережі для представлення факторів у житловому будівництві
  (КНУБА, 2015) Гайна, Георгій Анатолійович; Єрукаєв, Андрій Віталійович
  Виконано перший етап щодо побудови математичної моделі на основі систем штучного інтелекту для моделювання процесу вибору необхідної ділянки для житлового будівництва. Розроблено семантичну мережу, розглянуто основні операції над нею (додавання та вилучення вузлів, зв'язків) для представлення того, що вона не є статичною.
 • Документ
  Метод вилучення помилкових збігів текстів в електронних документах
  (КНУБА, 2015) Білощицький, Андрій Олександрович; Криштоф, Світлана Дмитрівна; Білощицька, Світлана Василівна; Діхтяренко, Олександр Васильович
  Розглянуто модель збігу та метод визначення нечітких збігів у тексті, на їх основі запропоновано метод вилучення помилкових збігів текстів у документах, що перевіряються. Показано, що за рахунок використання методу локально-чутливої хеш-функції знаходження нечітких збігів можна отримати кращий результат, ніж при використанні криптографічної хеш-функції. Оскільки зі збільшенням повноти охоплення точок страждає точність методу, було розроблено метод фільтрації помилкових збігів, який базується на припущенні, що справжні збіги між елементами індексу обов’язково будуть з’являтися на незначній відстані один від одного (відстань – різниця номерів елементів індексу), причому одна група збігів повинна мати незначні відстані як в документі, що перевіряється, так і в документі, з яким перевіряється. Розроблений метод використовує Декартову площину та оптимізований спосіб розрахунку відстаней між елементами для вилучення помилкових результатів і визначення нечітких збігів.
 • Документ
  Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком
  (КНУБА, 2015) Кучанський, Олександр Юрійович; Ніколенко, Володимир Володимирович
  Розглянуто альтернативні формули для знаходження оцінок прогнозів за цим методом часових рядів, які є персистентними, проте близькі до випадкових. Дослідження на персистентність може бути проведене на основі фрактального R/S-аналізу часового ряду шляхом розрахунку показника Херста. В даному дослідженні введені поняття рівності, e -еквівалентності та ed -еквівалентності часових рядів. Наведені теоретичні викладки можуть бути використані для прогнозування булевих часових рядів та дискретних часових рядів, які приймають скінченні цілі значення з деякого заданого відрізку. Наведено формули для розрахунку довірчих інтервалів прогнозів для даних часових рядів.