Вип. 22

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/348

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan
  (КНУБА, 2015) Квасневський, Владислав Михайлович; Бородавка, Євгеній Володимирович
  Проаналізовано геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan. В якості прикладу реалізації розглянутих методів пропонується пагін автоматичної генерації отворів та гільз в місцях перетину елементів інженерних мереж зі стінами. На прикладі типових елементів інженерних мереж здійснено аналіз роботи алгоритмів. Серед розглянутих алгоритмів: алгоритм пошуку осі для елемента інженерної мережі прямокутного перерізу, алгоритм пошуку осі для елемента інженерної мережі круглого перерізу, алгоритм пошуку перетину двох відрізків у просторі, алгоритм пошуку перетину відрізка з площиною у просторі, алгоритм пошуку центра кола описаного навколо багатокутника у просторі. Всі використані алгоритми детально описані та проілюстровані.
 • Документ
  Метод вилучення помилкових збігів текстів в електронних документах
  (КНУБА, 2015) Білощицький, Андрій Олександрович; Криштоф, Світлана Дмитрівна; Білощицька, Світлана Василівна; Діхтяренко, Олександр Васильович
  Розглянуто модель збігу та метод визначення нечітких збігів у тексті, на їх основі запропоновано метод вилучення помилкових збігів текстів у документах, що перевіряються. Показано, що за рахунок використання методу локально-чутливої хеш-функції знаходження нечітких збігів можна отримати кращий результат, ніж при використанні криптографічної хеш-функції. Оскільки зі збільшенням повноти охоплення точок страждає точність методу, було розроблено метод фільтрації помилкових збігів, який базується на припущенні, що справжні збіги між елементами індексу обов’язково будуть з’являтися на незначній відстані один від одного (відстань – різниця номерів елементів індексу), причому одна група збігів повинна мати незначні відстані як в документі, що перевіряється, так і в документі, з яким перевіряється. Розроблений метод використовує Декартову площину та оптимізований спосіб розрахунку відстаней між елементами для вилучення помилкових результатів і визначення нечітких збігів.
 • Документ
  Необмеженість за ймовірністю систем, що керуються загальним однорідним ланцюгом Маркова
  (КНУБА, 2015) Міхайленко, Віктор Мефодійович; Філонов, Юрій Петрович
  Досліджено параметр складної системи, малі значення якого відповідають кризам, а великі – розвитку, в припущенні, що цей параметр є функціоналом деякого загального однорідного ланцюга Маркова. Наведено умови, в яких відносна частота криз пряму до 0 з ймовірністю 1 та за ймовірністю цей параметр розвитку необмежено зростає. Розглядаються економічні моделі (межа самоокупності та тимчасові кризи) та динаміка популяції бактерій. Результати виводяться з доведеної тут схеми одержання ознак непозитивності ланцюгів Маркова.