Вип. 4

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/44

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 76
 • Документ
  Особливості психофізіологічного впливу архітектури спортивних споруд
  (КНУБА, 2014) Філіппова, Д. І.; Меженна, Н. Ю.
  У статті розглядається психофізіологічний вплив архітектури спортивних споруд на людину та пропонуються основні прийоми програмування цього впливу.
 • Документ
  Утворення і категоризація цілісного фрагменту міського середовища (принципова модель взаємодії складових-частин цілого)
  (КНУБА, 2014) Стецюк, І. І.; Товбич, В. В.
  У статті розглянуто прояв роботи композиційного механізму як взаємодію та взаємозв’язок дестинацій та цезур. Застосовані вурфні (подвійні) співвідношення у пошуках міри частин цілого та їх зв’язків. На прикладі трибофатики (теорії комплексних пошкоджень силових систем) та золотої пропорції підтверджено доречність визначення об’єму та розмірності планувального змісту дестинацій та цезур як середовищних утворень-продуктів роботи композиційного механізму, на основі пропорції золотого енергетичного вурфу. Зазначено ряд ефектів та явищ, що виникають у частинах цілого та в їх зв’язках при протіканні 4-х процесів. Також наведено приклади дестинацій та цезур відповідно до трьох планувальних рівнів (макро-, мезо-, мікрорівні).
 • Документ
  Вспомнить давно забытое, или назад в будущее
  (КНУБА, 2014) Серёгин, Ю. И.; Жубинский, А. А.
  В Украине особо остро стоит проблема обеспечения жильем молодых семей. Да и не только молодых – со времен Советского Союза много семей до сих пор обитает в общежитиях, малопригодных для полноценной жизни. А сколько необходимо восстановить жилья на Востоке Украины, построить для переселенцев из Крыма, для военнослужащих возрождаемой Украинской Армии! Для решения проблемы социального жилья нам следует заглянуть в свое прошлое, а также посмотреть и изучить, что делается в продвинутых в плане архитектуры странах. Необходимо выработать понятия: «социальное жилье», «доступное жилье» и их параметры.
 • Документ
  Круглий дім – краса чи оптимальність
  (КНУБА, 2014) Русевич, Т. В.
  У статті порушені питання виникнення будинків круглої форми, проаналізовано оптимальність, доцільність круглих і циліндричних формоутворень з точки зору безпеки, ефективності, енергоємності, комфортності і сприятливості в сприйнятті.
 • Документ
  Сучасні тенденції формування інтер’єрів центрів художньо-естетичної творчості
  (КНУБА, 2014) Репкіна, К. В.; Ковальська, Г. Л.
  У статті аналізуються прийоми формування інтер’єрів шкільних та позашкільних навчальних закладів, зарубіжні тенденції в проектуванні. Розглянута іноземна практика, проаналізована сучасна специфіка виховання дітей та її вплив на рішення внутрішнього простору будівлі, виявлено зв҆язок та закономірності між організацією архітектурного образу будівлі та її інтер’єром.
 • Документ
  Зарубіжний досвід влаштування зон для відпочинку в аеропортах: сучасність та тенденції
  (КНУБА, 2014) Лисюк, І. А.; Ільченко, Д. М.
  У статті надається характеристика існуючої організації відпочинку в аеропорту, що є важливим фактором уникнення негативного впливу людського фактору на аварійність польотів. У структурі аеропорту розглядаються зони відпочинку різного типу, а також виявлені їх основні функціональні елементи та принцип роботи.
 • Документ
  Застосування кольору в реконструкції фасадів типової житлової забудови 1955-1990-тих років ХХ ст. м. Києва
  (КНУБА, 2014) Новосад, І. Г.
  На підставі зарубіжного досвіду, результатів натурного обстеження, розглянуто можливості реконструкції і модернізації типової житлової забудови 1955 – 1990 років XX ст. методом композиційної варіантності колірних композицій.
 • Документ
  Принципы формирования коррекционно-развивающей среды многопрофильных реабилитационных центров для детей с различными нарушениями
  (КНУБА, 2014) Малашенкова, В. А.
  В статье рассматриваются принципы формирования коррекционно-развивающей среды многопрофильных реабилитационных центров для детей с различными нарушениями, изложены основные требования и рекомендации по проектированию коррекционно-развивающей среды многопрофильных реабилитационных центров.
 • Документ
  Покрівля терасного житла. Особливості оздоблення та організації
  (КНУБА, 2014) Копійка, С. В.; Слєпцов, О. С.
  У статті розглядаються питання особливого оздоблення та використання покрівлі терасного житла. У таблиці виділено та проаналізовано основні види покрівель та їх конструктивне рішення, що застосовується при оздоблені терас. Представлено застосування кожного з видів покрівель для терас на даху.
 • Документ
  Проблемы архитектурного формирования технопарка «Фарс» в Иране
  (КНУБА, 2014) Каземи Лари Голамали; Куцевич, В. В.
  В статье рассмотрен и проанализирован конкретный объект как образец технопарковой структуры.