Вип. 26

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/266

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  "Ускользающая" типология и разнообразие жилища. Часть 2
  (КНУБА, 2011) Яблонская А. Д.
  Повышение дифференциации, специализации жилища из-за смены моделей обитания неэффективный путь . Рассматривается механизмы взаимовлияния типологии жилища и реального разнообразия системы ©жилье» . Рассматриваются три принципиальные схемы этого взаимовлияния. Однообразие системы управления ведет к снижению разнообразия системы ©жилье» . Ключевые параметры системы ослабевают, и появление небольшого дополнительного разнообразия внешней среды может привести к потере жизнеспособности системы , или надолго затормозить ее развитие . Социальные , экономические, политические , культурные отношения являются инструментами управления разнообразия системы ©жилье», через типологию жилища, которая выступает как одно из звеньев усиления разнообразия управления , при условии наличия действенного механизма влияния, как поле возможностей , вариантов в условиях неопределенности .
 • Документ
  Деякі проблеми сучасного розвитку аеропортів України
  (КНУБА, 2011) Семикіна О. В.
  У статі розглянуто питання щодо необхідності створення прогнозу раціонального розвитку мережі аеропортів України , також створення перспективних планів забудови території аеропортів зокрема.
 • Документ
  Структурно-морфологічні закономірності формування біокліматичних будівель
  (КНУБА, 2011) Кірнос, П. В.
  В умовах глобальної екологічної кризи з’являється необхідність створення енергетично-ефективних та екологічно чистих архітектурних систем . В результаті проведеного аналізу світового досвіду проектування та наукових розробок в області екологічної архітектури виявлено чотири напрями організації архітектурного простору : аркотектурне моделювання , архітектурно- біонічне моделювання , біотектурне формування архітектурних об’єктів , архітектонічне моделювання енергоефективної огороджуючої оболонки архітектурного об’єкту . Структурно-системні властивості організації простору архітектурних об’єктів лежать в основі загальних закономірностей існування архітектурного середовища: категорій диференціювання простору, циркуляторності , комунікації цілісності еволюційності Архітектурна сутність запропонованої моделі біокліматичної архітектури заключається у відтворенні процесів структури самоорганізації трьох взаємодіючих архітектурних систем : тектонічної (внутрішній простір будівлі) , аркотектурної (просторова оболонка будівлі) , біосинатропної (інтегровані фрагменти та елементи природних ландшафтів) . Формоутворення здійснюється (подібно потоку інформації) у трьохвекторному абстрагованому просторі , представленому у вигляді безкінечних просторових решіток шляхом інтеграції локумів приміщень) в чарунки відповідно циркуляційним правилам . Структурно-морфологічні закономірності формоутворення біокліматичних будівель базуються на природничо-наукових методах дослідження, які передбачають цілісно-структурний аналіз взаємодії на рівні систем та на рівні елементів . Заключний етап дослідження передбачає розробку структурогенезу біокліматичних будівель з врахуванням біокліматичних факторів : особливостей артеприродних ландшафтів та містобудівної ситуації , який доцільно адаптувати в інформаційно-математичні моделі геометризованих об’єктів і топології просторових форм для комп’ютеризованих архітектурних програм генерації об’єктів біокліматичної архітектури .
 • Документ
  Соціально-економічний чинник формування бальнеологічних санаторних комплексів в Україні
  (КНУБА, 2011) Ватрич, І. Д.
  У статті розглянутий соціально-економічний фактор формування Бальнеологічних санаторних комплексів (БСК) в Україні. Запропонована класифікація БСК за соціально-економічним чинником.
 • Документ
  Динамічне проектування ландшафтів в програмно-інформаційному середовищі
  (КНУБА, 2011) Левченко, О. В.
  У статті представлений огляд комплексу Bryce в роботі архітекторів та ландшафтних дизайнерів за умови залучення БІМ технології інформаційного моделювання будівель.
 • Документ
  К определению термина "ландшафтный урбанизм"
  (КНУБА, 2011) Вязовская, А. В.
  В статье рассмотрены определения термина "ландшафтный урбанизм", проведен филологический и этимологический анализ составляющих терминов - "ландшафт" и "урбанизм". Проанализированы структурные и смысловые взаимосвязи в структуре термина. В результате исследования предложена общая формулировка термина "ландшафтный урбанизм".
 • Документ
  Досвід використання арки в архітектурі
  (КНУБА, 2011) Бачинська, О. В.
  У статті розглядається поняття арки; якості арки, як архітектурного елементу; систематизований досвід історичного використання; сучасне вживання історичних форм арки.